Co to jest Ośrodek?

Ośrodek rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w dalszej części określany jako Ośrodek) to miejsce, w którym możliwe jest przeprowadzenie pełnego procesu leczenia i rehabilitacji poszkodowanego dzikiego zwierzęcia, aż do momentu jego przywrócenia do natury.

Proces ten obejmuje diagnozę – leczenie/operację – rehabilitację – zdziczenie/naukę samodzielności. Leczenie i rehabilitacja razem z procesem odzwyczajania zwierzęcia od człowieka i/lub uczenie np. młodych zwierząt typowego dla ich gatunku zachowania/żerowania itp. może trwać od kilku dni do kilku miesięcy, a czasem nawet rok i dłużej (w zależności od gatunku i przypadku/urazu/choroby).