wfosigw logotype color

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

  • 4 maja 2022

Pragniemy z radością poinformować, że w tym roku ponownie otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dla naszego projektu edukacji ekologicznej „Ochrona bioróżnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – II edycja wirtualna”. W planach są zajęcia dla dzieci i szkolenia dla dorosłych, opracowanie nowych infografik i artykułów informacyjnych, rozbudowanie ścieżki wirtualnej o dzikich zwierzętach w mieście, quizy, konkurs z wiedzy o dzikich zwierzętach oraz kampania Bus-TV z naszymi krótkimi filmami, wydruk broszur informacyjnych itp. WIĘCEJ INFORMACJI