Wyniki naboru

Dofinansowanie

  • 20 kwietnia 2023

Z radością informujemy, że w tym roku ponownie otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dla naszego projektu edukacji ekologicznej „Ochrona bioróżnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna”. W planach są zajęcia dla dzieci i szkolenia dla dorosłych, opracowanie nowych infografik i artykułów informacyjnych, quizy, konkurs z wiedzy o dzikich zwierzętach oraz kampania Bus-TV z naszymi krótkimi filmami, wydruk broszur informacyjnych itp.

WIĘCEJ INFORMACJI