Infografiki

Opracowanie infografik współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – I edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 48.861 zł, kwota dotacji 33.677 zł)

Autorką infografik jest Katarzyna Gabrysz – RynnRysuje