Infografiki

Opracowanie infografik współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

Autorkami infografik są Justyna Kierat – Pod kreską oraz Katarzyna Gabrysz – RynnRysuje