Infografiki

Opracowanie infografik współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – II edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 71.430 zł, kwota dotacji 50.000 zł).

Autorkami infografik są Justyna Kierat – Pod kreską oraz Katarzyna Gabrysz – RynnRysuje