Konkurs wiedzy o dzikich zwierzętach na terenach zurbanizowanych z nagrodami – DOROŚLI

Konkurs wiedzy współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

DOROŚLI (wszystkie osoby powyżej 18 roku życia)

Regulamin konkursu – KLIKNIJ

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

Zwycięzcy konkursu zostaną wylosowani spośród uczestników, którzy odpowiedzą poprawnie na wszystkie 10 pytań i prześlą odpowiedzi do piątku 13 października 2023, do godz. 24:00.
Nagrody zostaną przyznane trzem wylosowanym uczestnikom (nagroda główna i dwie dodatkowe).
Przy większej liczbie uczestników przewidziane są też nagrody pocieszenia.

Odpowiedz na wszystkie 10 pytań zaznaczając jedną z trzech odpowiedzi.

  1. Jeże utykają w ogrodzeniach, ponieważ:

  2. Aby jeż mógł zapaść w hibernację, musi ważyć co najmniej:

  3. Jak zareaguje jeż lub mały zając w obliczu nadjeżdżającej kosiarki do trawy?

  4. Zarządca nieruchomości przed wycięciem drzew w sezonie lęgowym ptaków powinien:

  5. Występujące w Polsce sowy polują na:

  6. Jeśli kuna zamieszka w naszym domostwie, należy:

  7. W Polsce żyje 6,4 mln kotów. Jeśli połowa z nich to koty wychodzące, a każdy upoluje ok. 150 drobnych zwierząt rocznie, spośród których 25% to ptaki, to:

  8. Europejskie nietoperze żywią się głównie owadami, więc są pożyteczne, ponieważ:

  9. Najlepszym sposobem zabezpieczenia okna, o które rozbijają się ptaki, jest:

  10. Badania naukowe dowiodły, że różne gatunki ptaków używają węchu w różny sposób do:

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA – wypełnia uczestnik konkursu:

  Imię i nazwisko uczestnika*:

  Oświadczam, że zamieszkuję (na stałe/czasowo), pracuję lub uczę się w województwie małopolskim w
  miejscowości podanej poniżej:*

  Miejscowość*:

  Wyrażam zgodę na publikowanie w Internecie mojego imienia i nazwiska w celu ogłoszenia zwycięzców konkursu:*

  W przypadku nie wyrażenia ww zgody, w celu ogłoszenia zwycięzców konkursu proszę o używanie pseudonimu podanego poniżej:

  Pseudonim:

  Kontaktowy adres e-mailowy*:

  Tak, mam 18 lub więcej lat*

  Zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i akceptuję ten regulamin.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Dzika Klinika, na potrzeby realizacji konkursu. Potwierdzam znajomość prawa do dostępu do treści swoich danych i ich zmiany zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).*