2022 „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – II edycja wirtualna”

Projekt jest dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (koszt kwalifikowany zadania 71.430 zł, kwota dotacji 50.000 zł) i wspierany przez Urząd Miasta Krakowa (kampania BUS-TV). Od prawie 8 lat prowadzimy edukację na temat dzikich zwierząt w miastach i na terenach zurbanizowanych. Na przestrzeni tych lat nasz projekt pt. “Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych” dofinansowywany był zarówno z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, jak i przez Urząd Miasta Krakowa. W tym roku po raz drugi realizujemy projekt edukacyjny w formie wirtualnej, a więc dostępnej dla każdego w Polsce i za granicą (choć w niektórych działaniach mogą wziąć udział jedynie osoby z woj. małopolskiego). Planowane działania:

 • rozbudowa ścieżki wirtualnej o dzikich zwierzętach zamieszkujących w mieście (na przykładzie Krakowa) i o zagrożeniach z jakimi się spotykają na terenach zurbanizowanych, wycieczka prowadzi widza przez panoramy wzbogacone dźwiękiem, hotspotami (zdjęciami zwierząt oraz opisami), ścieżka jest dostępna dla każdego na naszej stronie www (można ją wykorzystywać do edukacji dzieci i młodzieży szkolnej – odtwarzając z naszej strony); ZOBACZ
 • infografiki edukacyjne (5 szt.) na temat dzikich zwierząt o różnorodnej tematyce; w projekcie będziemy wykorzystywać również 15 infografik przygotowanych w poprzednim roku; infografiki będą udostępniane na Fb fundacji oraz naszej stronie www (dostęp dla każdego); ZOBACZ
 • quizy edukacyjne na temat dzikich zwierząt dla dzieci, młodzieży i dorosłych (20 pytań x 3 grupy wiekowe), które można wypełniać zdalnie na naszej stronie www oraz wykorzystywać do edukacji różnych grup społeczeństwa lub samego siebie (dostęp dla każdego); ZOBACZ
 • artykuły informacyjno-edukacyjne (5 szt.) na temat dzikich zwierząt dla starszych czytelników na różnorodne tematy związane z dzikimi zwierzętami, kompatybilne z tematami infografik; w projekcie będziemy wykorzystywać również 15 artykułów przygotowanych w poprzednim roku; artykuły są do pobrania w formie pdf do wykorzystania dla każdego do szerzenia edukacji ekologicznej nt. dzikich zwierząt; ZOBACZ
 • przeprowadzenie 200 zajęć edukacji ekologicznej nt. dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zajęcia (online lub stacjonarne) dostępne będą dla mieszkańców woj. małopolskiego; ZOBACZ
 • broszura edukacyjna “Znalazłem dzikie zwierzę – co robić?” została zaktualizowana i umieszczona na naszej stronie w formie pdf, do pobrania dla każdego zainteresowanego (dodatkowo broszura zostanie wydrukowana i rozwieziona do gabinetów weterynaryjnych, salonów piękności dla psów, sklepów zoologicznych, bibliotek, urzędów itp. na terenie woj. małopolskiego i w Krakowie oraz rozdana uczestnikom zajęć); ZOBACZ
 • zeszyt zadań dla dzieci nt. dzikich zwierząt (zagadki, kolorowanki, labirynty itp.) został zaktualizowany i umieszczony na naszej stronie w formie pdf, do pobrania dla każdego zainteresowanego wykorzystaniem zeszytu do edukacji dzieci (swoich, przedszkolnych, wczesnoszkolnych); dodatkowo zeszyty zadań zostaną wydrukowane i rozdane dzieciom uczestniczącym w zajęciach edukacyjnych; ZOBACZ
 • organizacja szkolenia online pt.: „Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt”; w szkoleniu uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę na temat tego, kiedy i jak reagować w sytuacji znalezienia dzikiego zwierzęcia oraz jak zachować własne bezpieczeństwo podczas kontaktu z dzikim zwierzęciem; jak rozpoznać, że dzikie zwierzę potrzebuje pomocy; jak je zabezpieczyć i gdzie zwrócić się o pomoc; szkolenie przeznaczone będzie głównie dla pracowników urzędów miejskich i gminnych, służb mundurowych, służb ratunkowych, służb kryzysowych i innych zainteresowanych z woj. małopolskiego; każdy z uczestników otrzyma broszurę edukacyjną i certyfikat udziału ZOBACZ
 • broszura edukacyjna „Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt” która rozesłana będzie do uczestników szkolenia online oraz jest udostępniona w formie pdf do pobrania dla każdego zainteresowanego tematem; ZOBACZ
 • organizacja szkolenia online „Jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach?”; szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę jak prowadzić remonty i termomodernizacje, aby nie zaszkodzić dzikim zwierzętom zamieszkującym budynki; jak pielęgnować zieleń na terenie gminy/miasta, aby nie niszczyć miejsc zasiedlenia przez dzikie zwierzęta; jakie zabezpieczenia stosować, aby nie ranić dzikich zwierząt i nie kreować niebezpiecznych pułapek. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom uczestnicy będą mogli podejmować decyzje pozytywnie wpływające na poprawę jakości środowiska, w którym żyją mieszkańcy małopolskich miast i gmin, z korzyścią dla dzikich zwierząt, w tym gatunków objętych ochroną prawną; każdy uczestnik otrzyma broszurę edukacyjną i certyfikat udziału; szkolenie dostępne będzie dla pracowników urzędów miejskich i gminnych, zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych oraz mieszkańców z woj. małopolskiego ZOBACZ
 • broszura edukacyjna „Jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach?” która rozesłana zostanie do uczestników szkolenia online oraz jest udostępniona w formie pdf do pobrania dla każdego zainteresowanego tematem; ZOBACZ
 • konkurs wiedzy na temat dzikich zwierząt na FB z nagrodami, przeznaczony będzie dla uczestników z woj. małopolskiego w trzech grupach wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli, nagrody rozesłane zostaną zwycięzcom wyłonionym w drodze losowania spośród osób udzielających prawidłowych odpowiedzi; ZOBACZ
 • elementem dopełniającym będzie kampania BUS TV, w której wykorzystanych zostanie 5 filmów edukacyjnych wyprodukowanych w 2019 r.; filmy będą pokazywane poprzez nośnik BUS TV w autobusach komunikacji miejskiej w Krakowie; a wszystkie filmy można też odtworzyć na naszej stronie www i wykorzystać w edukacji ekologicznej (filmy pt. “Nie wypadłem z gniazda”, “Dzicy lokatorzy”, “Nie wycinaj drzew. Ja tu mieszkam!”, “Wróblu, gdzie jesteś?”, “Zwierzę na drodze. Zwolnij!” w wersji 1-minutowej z napisami oraz w wersji kilkuminutowej z lektorem); ZOBACZ

Wszyscy beneficjenci projektu mogą brać udział w różnych działaniach na zasadzie bezpłatnego dostępu (do szkoleń, broszur, narzędzi edukacji ekologicznej, konkursu itp.). Zapraszamy do udziału w projekcie.