2023 „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna”

Projekt jest dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł) i wspierany przez Urząd Miasta Krakowa (kampania BUS-TV). Od prawie 9 lat prowadzimy edukację na temat dzikich zwierząt w miastach i na terenach zurbanizowanych. Na przestrzeni tych lat nasz projekt pt. “Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych” dofinansowywany był zarówno z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, jak i przez Urząd Miasta Krakowa. W tym roku po raz trzeci realizujemy projekt edukacyjny w formie wirtualnej, a więc dostępnej dla każdego w Polsce i za granicą (choć w niektórych działaniach mogą wziąć udział jedynie osoby z woj. małopolskiego). Planowane działania:

 • rozbudowa strony www Fundacji, aby mogła ona umożliwić prezentację różnych narzędzi edukacji on-line; ZOBACZ
 • infografiki edukacyjne (nowe 10 szt.) na temat dzikich zwierząt o różnorodnej tematyce; w projekcie będziemy wykorzystywać również 20 infografik przygotowanych w poprzednich latach; infografiki będą udostępniane na Fb fundacji oraz naszej stronie www (dostęp dla każdego); ZOBACZ
 • quizy edukacyjne na temat dzikich zwierząt dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które można wypełniać zdalnie na naszej stronie www oraz wykorzystywać do edukacji różnych grup społeczeństwa lub samego siebie (dostęp dla każdego); ZOBACZ
 • artykuły informacyjno-edukacyjne (nowe 10 szt.) na temat dzikich zwierząt dla starszych czytelników na różnorodne tematy związane z dzikimi zwierzętami, kompatybilne z tematami infografik; w projekcie będziemy wykorzystywać również 20 artykułów przygotowanych w poprzednich latach; artykuły są do pobrania w formie pdf do wykorzystania dla każdego do szerzenia edukacji ekologicznej nt. dzikich zwierząt; ZOBACZ
 • przeprowadzenie 200 zajęć edukacji ekologicznej nt. dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zajęcia (online lub stacjonarne) dostępne będą dla mieszkańców woj. małopolskiego; ZOBACZ
 • broszura edukacyjna “Znalazłem dzikie zwierzę – co robić?” została zaktualizowana i umieszczona na naszej stronie w formie pdf, do pobrania dla każdego zainteresowanego (dodatkowo broszura zostanie wydrukowana i rozwieziona do gabinetów weterynaryjnych, salonów piękności dla psów, sklepów zoologicznych, bibliotek, urzędów itp. na terenie woj. małopolskiego i w Krakowie oraz rozdana uczestnikom zajęć); ZOBACZ
 • zeszyt zadań dla dzieci nt. dzikich zwierząt (zagadki, kolorowanki, labirynty itp.) został zaktualizowany i umieszczony na naszej stronie w formie pdf, do pobrania dla każdego zainteresowanego wykorzystaniem zeszytu do edukacji dzieci (swoich, przedszkolnych, wczesnoszkolnych); dodatkowo zeszyty zadań zostaną wydrukowane i rozdane dzieciom uczestniczącym w zajęciach edukacyjnych; ZOBACZ
 • organizacja szkolenia online pt.: „Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt”; w szkoleniu uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę na temat tego, kiedy i jak reagować w sytuacji znalezienia dzikiego zwierzęcia oraz jak zachować własne bezpieczeństwo podczas kontaktu z dzikim zwierzęciem; jak rozpoznać, że dzikie zwierzę potrzebuje pomocy; jak je zabezpieczyć i gdzie zwrócić się o pomoc; szkolenie przeznaczone będzie głównie dla pracowników urzędów miejskich i gminnych, służb mundurowych, służb ratunkowych, służb kryzysowych i innych zainteresowanych z woj. małopolskiego; każdy z uczestników otrzyma broszurę edukacyjną i certyfikat udziału ZOBACZ
 • broszura edukacyjna „Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt” która rozesłana będzie do uczestników szkolenia online oraz jest udostępniona w formie pdf do pobrania dla każdego zainteresowanego tematem; ZOBACZ
 • organizacja szkolenia online „Jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach?”; szkolenie pozwoli zdobyć wiedzę jak prowadzić remonty i termomodernizacje, aby nie zaszkodzić dzikim zwierzętom zamieszkującym budynki; jak pielęgnować zieleń na terenie gminy/miasta, aby nie niszczyć miejsc zasiedlenia przez dzikie zwierzęta; jakie zabezpieczenia stosować, aby nie ranić dzikich zwierząt i nie kreować niebezpiecznych pułapek. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom uczestnicy będą mogli podejmować decyzje pozytywnie wpływające na poprawę jakości środowiska, w którym żyją mieszkańcy małopolskich miast i gmin, z korzyścią dla dzikich zwierząt, w tym gatunków objętych ochroną prawną; każdy uczestnik otrzyma broszurę edukacyjną i certyfikat udziału; szkolenie dostępne będzie dla pracowników urzędów miejskich i gminnych, zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych oraz mieszkańców z woj. małopolskiego  ZOBACZ
 • broszura edukacyjna „Jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach?” która rozesłana zostanie do uczestników szkolenia online oraz jest udostępniona w formie pdf do pobrania dla każdego zainteresowanego tematem; ZOBACZ
 • konkurs wiedzy na temat dzikich zwierząt na FB z nagrodami, przeznaczony będzie dla uczestników z woj. małopolskiego w trzech grupach wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli, nagrody rozesłane zostaną zwycięzcom wyłonionym w drodze losowania spośród osób udzielających prawidłowych odpowiedzi; ZOBACZ
 • elementem dopełniającym będzie kampania BUS TV, w której wykorzystanych zostanie 5 filmów edukacyjnych wyprodukowanych w 2019 r.; filmy będą pokazywane poprzez nośnik BUS TV w autobusach komunikacji miejskiej w Krakowie; a wszystkie filmy można też odtworzyć na naszej stronie www i wykorzystać w edukacji ekologicznej (filmy pt. “Nie wypadłem z gniazda”, “Dzicy lokatorzy”, “Nie wycinaj drzew. Ja tu mieszkam!”, “Wróblu, gdzie jesteś?”, “Zwierzę na drodze. Zwolnij!” w wersji 1-minutowej z napisami oraz w wersji kilkuminutowej z lektorem); ZOBACZ
 • na naszej stronie dostępna jest też ścieżka wirtualna przez miasto Kraków, która powstała w efekcie poprzednich dwóch edycji projektu. Ścieżka prezentuje dzikie zwierzęta w ich środowisku, ale też zagrożenia ze strony cywilizacji, na jakie napotykają. Spacer prowadzi widza przez krakowskie obszary Natura 2000, jak i przez parki miejskie, tereny przemysłowe i ruderalne, ponieważ wszędzie napotkać można dzikie zwierzęta. Ze ścieżki dowiemy się jakie dzikie zwierzęta zamieszkują tereny zurbanizowane oraz które z nich to gatunki obce. Ścieżka wirtualna może być wykorzystywana w edukacji samego siebie lub w edukacji szkolnej i pozaszkolnej.  ZOBACZ

Wszyscy beneficjenci projektu mogą brać udział w różnych działaniach na zasadzie bezpłatnego dostępu (do szkoleń, broszur, narzędzi edukacji ekologicznej, konkursu itp.). Zapraszamy do udziału w projekcie.