2017 Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków (20.000 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (16.000 zł).

Celem projektu była edukacja ekologiczna na temat dzikich zwierząt występujących na terenach zurbanizowanych. Projekt miał za zadanie nauczyć uczestników jakie zwierzęta można spotkać w mieście, jak zachować się gdy napotkamy chore/ranne lub osierocone zwierzę, jak zachować własne bezpieczeństwo, jak pomóc dzikim zwierzętom (dokarmiać czy nie i czym), kogo powiadomić w celu uzyskania pomocy dla dzikiego zwierzęcia itp.

Nakręcono 5 filmów edukacyjnych w dwóch wersjach czasowych. Krótsze wersje filmów emitowane były za pomocą nośnika BUS TV w autobusach komunikacji miejskiej, a dłuższe wersje zostały umieszczone na Youtube.com. Napisano też artykuł promujący projekt oraz opublikowano go na portalu miejskim Magiczny Kraków. Odbiorcami działania byli pasażerowie autobusów MPK S.A. w Krakowie, w których znajduje się nośnik BUS TV. Zasięg kampanii był spójny z Systemem Komunikacji Miejskiej w Krakowie, który obejmuje swoim zasięgiem obszar miasta Krakowa i dodatkowo 15 gmin ościennych (Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki). Dotarcie do odbiorców było poprzez emisję 5 filmów edukacyjnych, które zostały umieszczone w ramówce wyświetlanej w sposób ciągły (zapętlenie) w 267 autobusach MPK S.A. Emisja filmów była nieodpłatna, co zostało uzgodnione z Wydziałem Promocji i Turystyki – Referatem Zarządzania Marką Kraków. Autobusy z nośnikiem BUS TV przewożą 2 000 000 pasażerów w ciągu tygodnia, tj. w czasie emisji pojedynczego filmu. Autorką filmów była Marta Fiałkowska, tytuły filmów: Dzicy Lokatorzy, Nie wypadłem z gniazda, Zwierzę na drodze. Zwolnij! Korytarz ekologiczny – zielona droga dla zwierząt, Nietoperze w mieście – fakty i mity (zobacz filmy w uaktualnionej wersji z 2019 roku).

W ramach zadania przeprowadzono również 150 godzin bezpłatnych warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i przedszkoli na terenie miasta Krakowa (łącznie 100 godzin) i sąsiadujących gmin  w Lusinie, Maciejowicach, Świątnikach Górnych, Brzoskwini, Liszkach, Bibicach, Wieliczce, Bukowie i Radziszowie (łącznie 50 godzin). Wydrukowano też broszurę Znalazłem dzikie zwierzę – co robić? oraz zeszyt zadań dla dzieci z rebusami. Broszura i zeszyt zadań zostały rozdane uczniom i nauczycielom w szkołach i przedszkolach, w których prowadzone były zajęcia oraz dodatkowo rozwieziono broszurę do 50 placówek m.in. bibliotek, urzędów i gabinetów weterynaryjnych. Opublikowano też artykułu na temat niniejszego projektu edukacyjnego na portalu Magiczny Kraków oraz dodatkowo w Dzienniku Polskim.