2018. Ochrona bioróżnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – IV edycja

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków (20.000 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (32.640 zł).

W ramach zadania związanego z edukacją dzieci i młodzieży w roku 2018 przeprowadzono łącznie 300 zajęć dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. Spośród przeprowadzonych warsztatów 131 odbyło się na terenie miasta Krakowa, a 169 na terenie województwa małopolskiego. Z warsztatów skorzystało łącznie 6003 dzieci. Warsztaty na terenie województwa małopolskiego odbyły się w 18 różnych miejscowościach: Wadowice, Gaj, Chocznia, Izdebnik, Radziszów, Klucze, Ryczówek, Rodaki, Nowa Góra, Krzeszowice, Nawojowa Góra, Sanka, Ostrężnica, Dulowa, Psary, Biskupice, Bibice, Bolęcin.

Wydrukowano 6000 broszur edukacyjnych „Znalazłem dzikie zwierzę – co robić?” oraz 2500 szt. zeszytów zadań dla dzieci. Wyprodukowano również 123 kompletów klocków „Wieża EkoSystem”. Materiały te były rozdawane dzieciom lub placówkom edukacyjnym w trakcie prowadzenia zajęć. Starsi uczniowie i nauczyciele otrzymywali broszurę, zaś młodsze dzieci zeszyty zadań lub klocki, w zależności od wieku uczestników. Pozostałe broszury zostały przekazane do 50 punktów na terenie Krakowa (gabinety weterynaryjne, sklepy zoologiczne, Urząd Miasta Krakowa itp.)

Filmy edukacyjne, które powstały podczas poprzedniej edycji projektu zostały zmodyfikowane. Każdy z 5 filmów edukacyjnych jest w dwóch wersjach czasowych. Krótsze wersje filmów przeznaczone do emisji za pomocą nośnika BUS TV w autobusach komunikacji miejskiej, a dłuższe wersje do umieszczenia na kanałach społecznościowych np. Youtube.com. Dłuższe wersje filmów używane były również podczas prelekcji dla starszych dzieci. Tytuły filmów: „Dzicy lokatorzy”, „Korytarz ekologiczny. Zielona ścieżka dla zwierząt”, „Nietoperze w mieście. Fakty i mity”, „Nie wypadłem z gniazda”, „Zwierzę na drodze. Zwolnij!”

W ramach projektu wykonano również szkolenia dla urzędników oraz dla służb miejskich przyjmujących interwencje w sprawie dzikich zwierząt od mieszkańców Krakowa. Priorytetem było wyuczenie właściwego postępowania w czasie interwencji i zdobycie przez beneficjentów projektu umiejętności udzielania pomocy dzikim zwierzętom (głównie gatunkom chronionym), tj. właściwego reagowania w sytuacji interwencji dotyczącej zwierzęcia potrzebującego pomocy.

Działanie realizowane było poprzez cykl warsztatów dla służb miejskich oraz wydanie i kolportaż materiałów edukacyjnych. W ramach projektu przeprowadzono 3 warsztaty trwające 4,5 godziny (łącznie 13,5 h) pt.:„Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt” (pobierz broszurę). Bezpośrednimi odbiorcami projektu było 136 przedstawicieli służb mundurowych i pracowników urzędów miejskich. W warsztatach udział wzięli pracownicy następujących jednostek: Straż Miejska Miasta Krakowa, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Kraków, Komisariat Policji IV w Krakowie, WBiZK UMK Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, WBiZK Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Zarząd Zieleni Miejskiej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miejskiego.

W czasie warsztatów przedstawiono prezentacje multimedialne poruszające tematykę prawną, teoretyczną i praktyczną związaną z interwencjami dotyczącymi dzikich zwierząt. Rozdano również uczestnikom 200 sztuk broszur edukacyjnych poszerzających zakres przedstawionej na warsztatach wiedzy. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał certyfikat udziału w zajęciach. Pod koniec każdego ze szkoleń uczestnicy wypełniali test podsumowujący zdobytą przez nich wiedzę. Warsztaty odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego na os. Zgody udostępnionej do tego celu przez Urząd Miejski.