2019. Miasto Kielce. Projekt „Znalazłem dzikie zwierzę – co robić?”

Projekt był współfinansowany ze środków Miasta Kielce (budżet 4.500 zł).

Głównym celem zadania było zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, uwrażliwienie na problematykę zaniku różnorodności biologicznej oraz zachęcenie do aktywności na polu ochrony przyrody i ekosystemów zurbanizowanych m.in. poprzez dbałość o środowisko oraz pomoc dzikim zwierzętom gatunków chronionych tj. reagowanie w sytuacji napotkania zwierzęcia potrzebującego pomocy. Tematem poruszanym na warsztatach była również problematyka dokarmiania dzikich zwierząt (czy, jak i kiedy dokarmiać, a może nie dokarmiać w ogóle?).

Działanie realizowane było poprzez cykl warsztatów dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej oraz pośrednio również dla nauczycieli, którzy brali udział w zajęciach wraz ze swoimi podopiecznymi. W ramach projektu przeprowadzono 16 warsztatów dla dzieci przedszkolnych i młodzieży szkolnej. Czas trwania jednego warsztatu wynosił 45 minut (godzina lekcyjna).

Bezpośrednimi odbiorcami projektu było 387 dzieci i młodzieży. Zajęcia dla dzieci odbyły się w Kielcach w Przedszkolu nr 9 (ul. Orkana 32) i nr 39 (os. Barwinek 31) oraz w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej (ul. Kościuszki 5).

W ramach projektu przygotowano również edukacyjne „Zeszyty zadań” (format A5, liczba stron 8+4, 400 szt.), które były rozdawane dzieciom w trakcie zajęć. Wyprodukowano również 20 sztuk klocków „Wieża Ekosystem”, które również trafiły do placówek biorących udział w warsztatach.

Relacje z warsztatów umieściły także przedszkola na swoich stronach www:

W czasie warsztatów wykorzystano prezentacje multimedialne dzięki którym, osoba prowadząca zajęcia mogła w przystępny sposób przekazać tematykę projektu, uatrakcyjniając prezentacje ciekawostkami z życia dzikich zwierząt. Na zajęciach opowiadano o problemach różnych gatunków zwierząt w środowisku zurbanizowanym. Pokazano jak odróżniać zwierzęta wymagające pomocy od zdrowych i jak reagować przy spotkaniu z dzikim zwierzęciem zarówno chorym/rannym, jak i zdrowym. Zwróciliśmy też uwagę na podstawowe zasady bezpieczeństwa w kontaktach z dzikimi zwierzętami. Elementem zajęć była również problematyka dokarmiania zwierząt w mieście.