2019. Ochrona bioróżnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – V edycja

Projekt był współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków (20.000 zł) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (60.310 zł).

Od kwietnia do października 2019 realizowaliśmy kolejną edycję projektu dotyczącego edukacji ekologicznej na temat dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych.

Głównym celem zadania było zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wyczulenie na potrzebę dbałości o środowisko przyrodnicze, poprzez ochronę siedlisk występowania gatunków chronionych prawnie, z których część objęta jest unijnymi dyrektywami. Równie istotne było zachęcenie do niesienia pomocy dzikim zwierzętom, tj. uświadomienie mieszkańców, jak należy właściwie reagować w sytuacji napotkania zwierzęcia potrzebującego pomocy.

W ramach projektu:

  1. Przeprowadzono 366 zajęć z dziećmi i młodzieżą oraz osobami dorosłymi, na terenie miasta Krakowa i woj. małopolskiego, w których wzięło udział łącznie 7259 uczniów. Przeprowadzono też dwa spotkania dla dorosłych, w których wzięło udział 95 osób (głównie seniorów).
  2. Przeprowadzono 6 szkoleń dla uczestników z Krakowa i z woj. małopolskiego (spółdzielni mieszkaniowych, urzędów gminnych i miejskich, starostw powiatowych, inspektorów nadzoru budowlanego, straży miejskiej, policji, organizacji pozarządowych, wykonawców prac termomodernizacyjnych itp.) pt. „Jak chronić ptaki i nietoperze w budynkach mieszkalnych”. W szkoleniach wzięło udział łącznie 72 osoby, które otrzymały certyfikaty udziału oraz broszurę.
  3. Wydrukowano i przeprowadzono kolportaż materiałów edukacyjnych:
  • Broszura – Znalazłem dzikie zwierzę – co robić? (4.500 sztuk) (pobierz)
  • Zeszyt zadań dla dzieci (4.500 sztuk) (pobierz)
  • Broszura – Jak chronić ptaki i nietoperze w budynkach mieszkalnych (200 sztuk) (pobierz)
  • Klocki „Wieża EkoSystem” (w liczbie 153 sztuk)
  1. Udział w festynie Święto Rodziny Krakowskiej – 19 maja 2019 – Park Jordana w Krakowie, na którym Fundacja prowadziła różnorodne zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych.
  2. Zrealizowano poprzez profesjonalne studio filmowe (Golden Oriole Film) 5 filmów edukacyjnych o dzikich zwierzętach na terenach zurbanizowanych i przeprowadzono kampanię BUS-TV w komunikacji miejskiej na terenie Krakowa i gmin ościennych. Część filmów tematycznie opierała się na produkcjach nakręconych w latach poprzednich. Filmy wykonano w dwóch wersjach dłuższych (dostępne na Youtube) oraz krótkich – 1 minutowych, które były emitowane w autobusach w ramach kampanii BUS-TV.

Film „Dzicy lokatorzy” »

Film „Nie wypadłem z gniazda” »

Film „Nie wycinaj drzew. Ja tu mieszkam” »

Film „Wróblu, gdzie jesteś?” »

Film „Zwierzę na drodze. Zwolnij” »