2021 „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – I edycja wirtualna”

Projekt był dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (koszt kwalifikowany zadania 48.861 zł, kwota dotacji 33.677 zł)  i wspierany przez Urząd Miasta Krakowa (kampania BUS-TV). Od prawie 7 lat prowadzimy edukację na temat dzikich zwierząt w miastach i na terenach zurbanizowanych. Na przestrzeni tych lat nasz projekt pt. “Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych” dofinansowywany był zarówno z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, jak i przez Urząd Miasta Krakowa. W tym roku po raz pierwszy realizowaliśmy projekt edukacyjny w formie wirtualnej, a więc dostępnej dla każdego w Polsce i za granicą (choć w niektórych działaniach mogły wziąć udział jedynie osoby z woj. małopolskiego). Osiągnięte cele i wytworzone narzędzia edukacyjne:

 • przebudowa strony www Fundacji (www.dzikaklinika.com), aby mogła ona umożliwić załadowanie różnych narzędzi edukacji wirtualnej;
 • ścieżka wirtualna o dzikich zwierzętach zamieszkujących w mieście (na przykładzie Krakowa) i o zagrożeniach z jakimi się spotykają na terenach zurbanizowanych, wycieczka prowadzi widza przez pięć panoram wzbogaconych dźwiękiem, hotspotami (zdjęciami zwierząt oraz opisami), ścieżka jest dostępna dla każdego na naszej stronie www (można ją wykorzystywać do edukacji dzieci i młodzieży szkolnej – odtwarzając z naszej strony); ZOBACZ
 • infografiki edukacyjne (15 szt.) na temat dzikich zwierząt o różnorodnej tematyce, np.: dlaczego nie wolno zabierać ptasich podlotów czy małych zajęcy, kiedy jeż potrzebuje pomocy, czy można usunąć gniazdo gołębi z balkonu, jak pomóc znalezionemu na ziemi nietoperzowi, jak zachować się gdy znajdziemy oseska wiewiórki, jak odróżnić podlota od pisklęcia – i który potrzebuje pomocy… oraz wiele innych; infografiki były udostępniane na Fb fundacji oraz naszej stronie www (dostęp dla każdego); ZOBACZ
 • quizy edukacyjne na temat dzikich zwierząt dla dzieci, młodzieży i dorosłych (15 pytań x 3 grupy wiekowe), które  można wypełniać zdalnie na naszej stronie www oraz wykorzystywać do edukacji różnych grup społeczeństwa lub samego siebie (dostęp dla każdego); ZOBACZ
 • artykuły informacyjno-edukacyjne (15 szt.) na temat dzikich zwierząt dla starszych czytelników na różnorodne tematy związane z dzikimi zwierzętami, kompatybilne z tematami infografik; artykuły są do pobrania w formie pdf do wykorzystania dla każdego do szerzenia edukacji ekologicznej nt. dzikich zwierząt; ZOBACZ
 • przeprowadzenie zajęć edukacji ekologicznej online nt. dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zajęcia dostępne były dla mieszkańców woj. małopolskiego; przeprowadziliśmy 61 h dydaktycznych zajęć, w których łącznie uczestniczyło 1099 dzieci i 62 nauczycieli; ZOBACZ
 • broszura edukacyjna “Znalazłem dzikie zwierzę – co robić?” została zaktualizowana i umieszczona na naszej stronie w formie pdf, do pobrania dla każdego zainteresowanego (dodatkowo broszura została wydrukowana w liczbie 5000 szt. i rozwieziona do gabinetów weterynaryjnych, salonów piękności dla psów, sklepów zoologicznych, bibliotek, urzędów itp. na terenie woj. małopolskiego i w Krakowie oraz rozdana uczestnikom zajęć); ZOBACZ
 • zeszyt zadań dla dzieci nt. dzikich zwierząt (zagadki, kolorowanki, labirynty itp.) został zaktualizowany i  umieszczony na naszej stronie w formie pdf, do pobrania dla każdego zainteresowanego wykorzystaniem zeszytu do edukacji dzieci (swoich, przedszkolnych, wczesnoszkolnych); dodatkowo zeszyt zadań został wydrukowany w liczbie 1000 szt. i rozdany dzieciom uczestniczącym w zajęciach edukacyjnych; ZOBACZ
 • organizacja szkolenia online pt.: „Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt”; w szkoleniu uczestnicy mieli okazję zdobyć wiedzę na temat tego, kiedy i jak reagować w sytuacji znalezienia dzikiego zwierzęcia oraz jak zachować własne bezpieczeństwo podczas kontaktu z dzikim zwierzęciem; jak rozpoznać, że dzikie zwierzę potrzebuje pomocy; jak je zabezpieczyć i gdzie zwrócić się o pomoc; szkolenie przeznaczone było głównie dla pracowników urzędów miejskich i gminnych, służb mundurowych, służb ratunkowych, służb kryzysowych i innych zainteresowanych z woj. małopolskiego; w szkoleniu wzięło udział 24 osoby, każdy z uczestników otrzymał broszurę edukacyjną i certyfikat udziału (a broszura ze szkolenia dostępna jest na naszej stronie www);
 • broszura edukacyjna „Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt” która rozesłana została do uczestników szkolenia online oraz jest udostępniona w formie pdf do pobrania dla każdego zainteresowanego tematem; ZOBACZ
 • organizacja szkolenia online „Jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach?”; szkolenie pozwoliło zdobyć wiedzę jak prowadzić remonty i termomodernizacje, aby nie zaszkodzić dzikim zwierzętom zamieszkującym budynki; jak pielęgnować zieleń na terenie gminy/miasta, aby nie niszczyć miejsc zasiedlenia przez dzikie zwierzęta; jakie zabezpieczenia stosować, aby nie ranić dzikich zwierząt i nie kreować niebezpiecznych pułapek. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom uczestnicy będą mogli podejmować decyzje pozytywnie wpływające na poprawę jakości środowiska, w którym żyją mieszkańcy małopolskich miast i gmin, z korzyścią dla dzikich zwierząt, w tym gatunków objętych ochroną prawną; każdy uczestnik otrzymał broszurę edukacyjną i certyfikat udziału; szkolenie dostępne było dla pracowników urzędów miejskich i gminnych, zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych oraz mieszkańców z woj. małopolskiego, w szkoleniu wzięło udział 15 osób, (broszura ze szkolenia dostępna jest dla każdego na naszej stronie www);
 • broszura edukacyjna „Jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach?” która rozesłana została do uczestników szkolenia online oraz jest udostępniona w formie pdf do pobrania dla każdego zainteresowanego tematem; ZOBACZ
 • konkurs wiedzy na temat dzikich zwierząt na Fb z nagrodami, przeznaczony był dla uczestników z woj. małopolskiego w trzech grupach wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli; w konkursie wzięło udział łącznie 126 osób, nagrody rozesłano zwycięzcom wyłonionym w drodze losowania; w losowaniu nagród wzięły osoby, które poprawnie udzieliły odpowiedzi na wszystkie 15 pytań; lista zwycięzców i poprawne odpowiedzi dostępne są na naszej stronie www; ZOBACZ
 • elementem dopełniającym była kampania BUS TV, w której wykorzystanych zostało 5 filmów edukacyjnych wyprodukowanych w 2019 r.; filmy były pokazywane poprzez nośnik BUS TV w autobusach komunikacji miejskiej w Krakowie; a wszystkie filmy można też odtworzyć na naszej stronie www i wykorzystać w edukacji ekologicznej (filmy pt. “Nie wypadłem z gniazda”, “Dzicy lokatorzy”, “Nie wycinaj drzew. Ja tu mieszkam!”, “Wróblu, gdzie jesteś?”, “Zwierzę na drodze. Zwolnij!” w wersji 1-minutowej z napisami oraz w wersji kilkuminutowej z lektorem); ZOBACZ

Wszyscy beneficjenci projektu mogli brać udział w różnych działaniach na zasadzie bezpłatnego dostępu (do szkoleń, broszur, narzędzi edukacji ekologicznej, konkursu itp.). Dziękujemy za udział w projekcie.