Cele

Każdy z nas, na różnych etapach swojego życia pomagał zwierzętom dzikim i udomowionym. Od kilkunastu lat ratowaliśmy dzikie zwierzęta, które potrzebowały pomocy zarówno medycznej, jak i opieki lub odchowania. Zaczęło się od pomagania ptakom, potem dołączyły nietoperze, jeże i inne drobne ssaki. Dlatego postanowiliśmy połączyć nasze siły i zacząć działać na większą skalę, pomagając wszystkim dzikim zwierzętom, nie tylko gatunkom małym.

Z tych względów w roku 2013 założyliśmy Fundację Dzika Klinika-Centrum pomocy dla dzikich zwierząt, której podstawowym celem jest doprowadzenie do powstania profesjonalnego Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Krakowie. Przez pierwsze lata działania Fundacji staraliśmy się pomagać dzikim zwierzętom z Krakowa i z województwa małopolskiego. Niestety liczba potrzebujących zwierząt była tak duża, że przerosło nas to finansowo. Dlatego w roku 2016 musieliśmy wstrzymać przyjmowanie dzikich zwierząt i obecnie całą swoją energię przeznaczamy na edukację ekologiczną nt. dzikich zwierząt (zobacz EDUKACJA) oraz na utworzenie Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt (zobacz OŚRODEK). Udzielamy również porad telefonicznych i mailowych osobom z całej Polski, a nawet z zagranicy, które znajdą dzikie zwierzę i szukają dla niego pomocy (KONTAKT).

Nasze cele statutowe:

 1. Ochrona dzikich zwierząt i ich siedlisk.
 2. Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu.
 3. Ratowanie dzikich zwierząt chorych, okaleczonych, młodych porzuconych przez rodziców, zapewnienie im leczenia, rehabilitacji i przystosowanie do samodzielnego życia na wolności.
 4. Zapewnienie opieki i właściwych warunków bytowania dzikim zwierzętom niezdolnym do życia na wolności ze względu na trwałe kalectwo lub nieuleczalną chorobę.
 5. Pomoc zwierzętom domowym, towarzyszącym, cyrkowym, doświadczalnym, z przemytu, nielegalnego handlu, gatunkom CITES i innym.
 6. Ratowanie zagrożonych i ginących gatunków zwierząt.
 7. Renaturyzacja i odtwarzanie siedlisk przyrodniczych oraz reintrodukcja gatunków.
 8. Inicjowanie i realizacja badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk pokrewnych.
 9. Działalność naukowa, w tym zbieranie danych dokumentujących stan oraz zagrożenia zwierząt i środowiska przyrodniczego.
 10. Opracowywanie oraz wdrażanie planów działań ochrony zwierząt i środowiska przyrodniczego.
 11. Propagowanie szeroko pojętej kultury i działalności ekologicznej.
 12. Wspieranie ekorozwoju i nowych „czystych” technologii.
 13. Działalność oświatowa, w tym edukacja ekologiczna społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży, kadry nauczycielskiej, rodziców, pracowników administracji państwowej, myśliwych.
 14. Inicjowanie działań pro-ekologicznych w dziedzinach naukowych, edukacyjnych, oświatowo-wychowawczych, społecznych, gospodarczych, ochrony środowiska oraz ochrony zdrowia i życia ludzi.
 15. Ułatwianie dostępu do informacji o środowisku, jego zagrożeniach i sposobach ochrony.
 16. Ratowanie zabytków kultury i historii polskiej oraz wspieranie polskiej tradycji i integracji europejskiej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.