Koncepcja Ośrodka

Po uchwaleniu przez Radę Miejską lokalizacji krakowskiego Ośrodka w Tyńcu kolejnym niezbędnym krokiem było przygotowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej przyszłego Ośrodka. Znowu rozpoczęliśmy swoje pielgrzymki, tym razem do Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, na którego  barkach spoczęło zajęcie się procesem budowy Ośrodka. Grupa aktywistów razem z Radnym W. Krzysztonkiem, pierwotnie zaangażowanych w utworzenie Ośrodka w Pleszowie opowiedziała się za przyjętą lokalizacją Ośrodka w Tyńcu, w efekcie czego mogliśmy połączyć nasze siły i zacząć mówić jednym głosem. Wielką pomocą wsparła nas Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska w Krakowie oraz lek. wet. Karolina Ptak z Fundacji Akcja dla Dzikich Zwierząt. Udało się nam przedłożyć w ZIM UMK specyfikację dotyczącą zawartości przyszłej koncepcji Ośrodka. Nasze wskazania dotyczące budowy Ośrodka zostały w zdecydowanej większości uwzględnione i zawarte w specyfikacji Ośrodka podczas przetargu na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Ośrodka rehabilitacji zwierząt.

Nie obyło się jednak bez problemów. W trakcie starań o wykonanie koncepcji Ośrodka pojawił się kolejny głaz na naszej drodze. Urząd Miasta Krakowa zaczął rozmowy z Uniwersytetem Rolniczym na temat połączenia sił i wybudowania Ośrodka na terenach UR i oddania go pod zarząd Uniwersytetu Rolniczego. Walka o powrót do pierwotnej wizji utworzenia Ośrodka na terenach miejskich w Lasach Tynieckich zajęła rok (zobacz: „Ośrodek a Uniwersytet Rolniczy”). W efekcie ogłoszenie przetargu na przygotowanie koncepcji krakowskiego Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt nastąpiło dopiero pod koniec roku 2020. 

Zobacz: https://www.krakow.pl/aktualnosci/245212,26,komunikat,rusza_przygotowanie_koncepcji_osrodka_rehabilitacji_dla_dzikich_zwierzat.html

Zobacz: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=132587

Przetarg na przygotowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt wygrała Autorska Pracownia Projektowa Ewa i Jerzy Wowczak z Krakowa. Prace nad koncepcją trwały pięć miesięcy, a koncepcja została oddana na koniec maja 2021. Nasza Fundacja Dzika Klinika (w osobie Prezeski mgr  biol. Joanny D. Wójcik) miała zaszczyt brać udział w konsultacji i opiniowaniu koncepcji Ośrodka razem z Fundacją Akcja dla Dzikich Zwierząt (w osobie lek. wet. Karoliny Ptak). Niestety nie wszystkie nasze postulaty zostały uwzględnione przez Urząd Miejski w Krakowie, jednak powstała koncepcja Ośrodka pozwala na rozpoczęcie pomocy  dzikim zwierzętom w stopniu wystarczającym na etapie początkowym działania Ośrodka. 

Przyszły Ośrodek będzie zajmował powierzchnię 1,8 ha i zawierał budynek weterynaryjno-socjalno-biurowy, budynek rehabilitacyjno-magazynowy, wiatę garażową połączoną z chłodnią i salą sekcyjną oraz system wolier/ wybiegów/ kojców/ zagród dla najczęstszych gatunków dzikich zwierząt spotykanych na terenie Krakowa. Całość będzie ogrodzona i zaopatrzona w media, jak i drogę dojazdową. Budynki będą wybudowane w systemie pasywnym i w sposób możliwie najbardziej ekologiczny, jak i z naturalnych materiałów. Ośrodek zostanie wkomponowany w istniejący drzewostan, minimalizując konieczność wycinki drzew.

Kolejnym krokiem w realizacji inwestycji będzie poddanie koncepcji Ośrodka pod konsultacje społeczne, które mają zostać ogłoszone w ostatnim kwartale 2021 roku. Będziemy Was informować na bieżąco na temat tych konsultacji i dalszych losów krakowskiego Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

Zobacz: „Konsultacje społeczne