Zanieczyszczenie powietrza w obu lokalizacjach

Sąsiedztwo Huty im.T. Sendzimira, ulicy Igołomskiej oraz lokalnych zakładów przemysłowych i usługowych, jak również sąsiedztwo budynków mieszkalnych generuje większe zanieczyszczenie w rejonie proponowanej przez urzędników lokalizacji Ośrodka dla dzikich zwierząt w Pleszowie. Pod tym względem lokalizacja w Lasach Tynieckich jest w mniejszym stopniu obciążona. Zwierzęta mają bardzo czuły węch (głównie ssaki). Tak czuły, że zapachy, których my ludzie nie wyczuwamy, dla zwierząt mogą być mocne i drażniące.

Poniżej prezentujemy przykładowe mapki ukazujące zanieczyszczenie powietrza pyłami (PM10 i PM 2,5) oraz gazami (NO2 i SO2). W Pleszowie skala najczęściej sięga po wskaźnik bardzo wysoki lub wręcz ryzykowny, zaś w Lasach Tynieckich waha się od niskiego po średni (sporadycznie wysoki). 

Mapki pobrano ze strony http://smog.imgw.pl/home/krakow

 

Zanieczyszczenie NO2 (na przykładzie dnia 12.11.2018)Zanieczyszczenie SO2 (na przykładzie dnia 12.11.2018)Zanieczyszczenie PM10 (na przykładzie dnia 12.11.2018)
mapa 9 Zanieczyszczenie NO2mapa 10 Zanieczyszczenie SO2mapa 11 Zanieczyszczenie PM10 1
   
Zanieczyszczenie PM10 (na przykładzie dnia 13.11.2018)Zanieczyszczenie PM 2,5 (na przykładzie dnia 12.11.2018)Wentylacja Krakowa (na przykładzie dnia 13.11.2018)
mapa 12 Zanieczyszczenie PM10 2mapa 13 Zanieczyszczenie PM 25mapa 14 Wentylacja