Doświadczenie

Naszą ekspertką jest mgr biologii Joanna D. Wójcik

Wykształcenie:
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Instytut Nauk o Ziemi, Wydział Biologii).

Wykonane warsztaty i szkolenia

1998–1999 – prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach projektu edukacji ekologicznej pt.: “Twoja rzeka”. Na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody “Pro Natura”.

1994-2008 – uczestnictwo w różnych projektach edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży szkolnej prowadzonych przez Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, głównie na temat ochrony ptaków (prelekcje, warsztaty, pokazy przeźroczy i wycieczki ornitologiczne).

2004, 2005 – prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży na Uniwersytecie Wiedeńskim w Austrii w ramach tzw. „Kinderuni”, czyli Uniwersytetu dla dzieci. Zajęcia pt: ”What does an ornithologist do?”, „What is the chewing gum made of?” prowadzone były w języku angielskim dla kilku grup młodzieży.

2009 – prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla urzędów gmin dotyczących tworzenia sieci Natura 2000 na terenie województwa, w ramach projektu koordynowanego przez Regionalne Centrum Ekologiczne.

2009 – prowadzenie warsztatów edukacyjnych dla nauczycieli i dzieci w ramach projektów „Dobre rady na odpady” i „Cztery pory roku przedszkolaka” organizowanych przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

2009 – współprowadzenie pikniku ekologicznego organizowanego przez firmę Amarula dla koncernu samochodowego Renault, Warszawa

2010 – prowadzenie warsztatów dla społeczności lokalnych, w ramach projektu „Sowy Polski”, organizowanych przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

2013 – przedstawienie prelekcji pt.: „Rehabilitacja ptaków z remontowanych budynków” w ramach „Szkolenia dla ornitologów zainteresowanych wykonywaniem ekspertyz ornitologicznych remontowanych budynków, w których mogą znajdować się siedliska ptaków podlegających ochronie prawnej”. Kraków 14-15.06.2013, organizator: Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne.

Od 2015 – prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Krakowa i okolicznych gmin w ramach projektu edukacyjnego: „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna”, na zlecenie Fundacji Dzika Klinika – Centrum Pomocy dla Dzikich Zwierząt.

2016, 2018 – szkolenie dla urzędników i służb mundurowych „Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt” na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa.

2018 – prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży pt. „Robimy tlen – drzewa dla Krakowa” na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

2018 – prowadzenie warsztatów ornitologicznych pt. „Ptaki babiogórskiego pogranicza” na zlecenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Uczestnikami projektu byli uczniowie szkół podstawowych z terenu Polski i Słowacji.

2019 – prowadzenie projektu edukacyjnego „Znalazłem dzikie zwierzę – co robić?” na zlecenie Urzędu Miasta Kielce.

2019 – szkolenie dla urzędników, spółdzielni mieszkaniowych, inwestorów i wykonawców budowlanych pt. „Jak chronić ptaki i nietoperze w budynkach mieszkalnych?” na zlecenie Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

2018 – 2020 – prowadzenie spotkań dyskusyjnych w gminach w ramach projektu „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000. Kampania edukacji ekologicznej dla społeczności znad dolnej Soły, Czarnej Orawy, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu” na zlecenie Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie.