aa fotka frontowa 1

Pierwsza połowa zajęć z edukacji o dzikich zwierzętach wykonana!

  • 30 czerwca 2022
Zakończyliśmy zajęcia z edukacji ekologicznej w okresie przedwakacyjnym, wykonując połowę z zaplanowanych w projekcie spotkań z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. W zajęciach uczestniczyło ponad 1600 dzieci i ponad 120 dorosłych. Projekt „Ochrona bioróżnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – II edycja wirtualna” współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (koszt kwalifikowany zadania 71.430 zł, kwota dotacji 50.000 zł). Dziękujemy wszystkim za udział i zapraszamy nowych uczestników po wakacjach.