nowy herb kielc

Projekt edukacyjny w Kielcach

  • 19 grudnia 2019

Nasze projekty dotyczące edukacji ekologicznej zaczynają opanowywać sąsiednie województwa. Od 5 lat, na terenie Krakowa i woj. małopolskiego realizujemy projekt „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych. Projekt jest co roku współfinansowany ze środków Miasta Krakowa oraz WFOŚiGW w Krakowie. Jednak w bieżącym roku 2019 mieliśmy zaszczyt po raz pierwszy prowadzić projekt edukacji ekologicznej w Kielcach pt.”Znalazłem dzikie zwierzę – co robić?” realizowany ze środków Gminy Kielce.

Dowiedz się więcej o projekcie