Quiz dla dorosłych

  • 8 maja 2023

Opracowanie quizów współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

Sprawdź swoją wiedzę na temat dzikich zwierząt i otaczającej Cię przyrody.
Zaznacz właściwą odpowiedź.

1. 
Ile gatunków nietoperzy z 26 występujących w Polsce może przenosić wściekliznę?

2. 
Monotonna dieta chlebowa zimujących ptaków powoduje u nich:

3. 
Kiedy jeże hibernują?

4. 
Kiedy młode gołębie miejskie rozpoczynają samodzielność?

5. 
Jak należy zabezpieczyć miejsce potrącenia sarny?

6. 
Co należy zrobić z podlotem, który został niepotrzebnie zabrany?

7. 
Dlaczego zimą nie należy podawać dzikim zwierzętom solonego pokarmu?

8. 
Jakiej pomocy potrzebuje jerzyk, który wylądował na ziemi?

9. 
Jak wygląda właściwa reakcja względem znalezionego dorosłego ptaka?

10. 
Czy ptaki należy dokarmiać cały rok?

11. 
Co zrobić z jeżem, który utknął w ogrodzeniu?

12. 
Czy dzikie zwierzęta mogą zatruć się trutką na szczury?

13. 
Czym najlepiej nakarmić wygłodzonego dorosłego jeża?

14. 
Jak wygląda szczepienie przeciwko wściekliźnie?

15. 
Szukając pomocy dla dzikiego zwierzęcia najlepiej skontaktować się z:

16. 
Czym jest mikroplastik i jakie stanowi zagrożenie?

17. 
Imprinting, występujący u piskląt ptaków w pierwszych dniach/tygodniach życia, jest to wdrukowanie obrazu:

18. 
Czy jeż poparzony w wyniku podpalenia liści, w których zimował wymaga pomocy?

19. 
Jak rozpoznać, że podlot potrzebuje naszej pomocy?

20. 
Rolnicy wyrzucają plastikowe sznurki do snopowiązałek, mogące stanowić zagrożenie dla:

21. 
Ogrodzenie dobre dla jeży to takie, które jest:

22. 
Jakiemu jeżowi należy udzielić pomocy?

23. 
Częste koszenie trawników jest niekorzystne dla dzikich zwierząt, ponieważ:

24. 
Sezon lęgowy ptaków zgodnie z „Ustawą o ochronie przyrody” przypada na okres:

25. 
Pojedyncza sowa może zjeść w ciągu roku:

26. 
Które ze stwierdzeń jest prawdziwe:

27. 
Czy obróżka z dzwonkiem jest skutecznym sposobem zmniejszenia łowności kota i jest dla niego bezpieczna?

28. 
Które nietoperze potrzebują pomocy?

29. 
Zagrożenie dla ptaków w miastach stanowią:

30. 
Jak wygląda podlot?