Quiz dla młodzieży

  • 20 października 2021

Sprawdź swoją wiedzę na temat dzikich zwierząt i otaczającej Cię przyrody.
Zaznacz właściwą odpowiedź.

1. 
Dlaczego dokarmianie zimujących ptaków chlebem osłabia ich organizm?

2. 
Co należy zrobić, jeśli wieczorem wleci nam do pokoju nietoperz?

3. 
Czy wiewiórki zapadają zimą w hibernację?

4. 
Jesienne sierotki to jeże, które:

5. 
Jak należy postępować ze znalezionym na ziemi nietoperzem?

6. 
Czym należy karmić zimujące ptaki wodne (kaczki, łabędzie i in.)?

7. 
Kiedy dzik może być niebezpieczny?

8. 
Przesiadujące pod krzaczkiem małe zajączki to młode, które:

9. 
Czy koty domowe, które są wypuszczane na zewnątrz zagrażają chronionym gatunkom ptaków?

10. 
Chcąc upewnić się, że młoda sowa znaleziona na ziemi nie jest osierocona, należy:

11. 
Czy można usunąć gniazdo gołębi miejskich, jeśli znajdują się w nich pisklęta?

12. 
Dlaczego dzikie zwierzęta zjadają śmieci, np. foliowe opakowania po produktach spożywczych?

13. 
Widząc wiosenne wypalanie suchych traw, należy:

14. 
Co zjada dorosła wiewiórka?

15. 
Podlot to taki ptak, który: