Quiz dla młodzieży

  • 8 maja 2023

Opracowanie quizów współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

Sprawdź swoją wiedzę na temat dzikich zwierząt i otaczającej Cię przyrody.
Zaznacz właściwą odpowiedź.

1. 
Dlaczego dokarmianie zimujących ptaków chlebem osłabia ich organizm?

2. 
Co należy zrobić, jeśli wieczorem wleci nam do pokoju nietoperz?

3. 
Czy wiewiórki zapadają zimą w hibernację?

4. 
Jesienne sierotki to jeże, które:

5. 
Jak należy postępować ze znalezionym na ziemi nietoperzem?

6. 
Czym należy karmić zimujące ptaki wodne (kaczki, łabędzie i in.)?

7. 
Kiedy dzik może być niebezpieczny?

8. 
Przesiadujące pod krzaczkiem małe zajączki to młode, które:

9. 
Czy koty domowe, które są wypuszczane na zewnątrz zagrażają chronionym gatunkom ptaków?

10. 
Chcąc upewnić się, że młoda sowa znaleziona na ziemi nie jest osierocona, należy:

11. 
Czy można usunąć gniazdo gołębi miejskich, jeśli znajdują się w nich pisklęta?

12. 
Dlaczego dzikie zwierzęta zjadają śmieci, np. foliowe opakowania po produktach spożywczych?

13. 
Widząc wiosenne wypalanie suchych traw, należy:

14. 
Co zjada dorosła wiewiórka?

15. 
Podlot to taki ptak, który:

16. 
Jakie zagrożenie mogą powodować lampiony szczęścia wypuszczane w niebo?

17. 
Czy odsłonięcie gniazda ptasiego w efekcie przycinania gałęzi drzew lub krzewów może być szkodliwe dla piskląt?

18. 
Co to jest hibernacja?

19. 
Czy można oddać zdrowego podlota w miejsce jego znalezienia, jeśli zabrało się go niepotrzebnie?

20. 
Czy sznurki, żyłki i nitki mogą być zbierane przez ptaki?

21. 
Czy jeże umieją pokonywać ogrodzenia?

22. 
Ile powinien ważyć jeż, aby mógł zapaść w hibernację?

23. 
Koszenie trawników może być niebezpieczne dla dzikich zwierząt, ponieważ:

24. 
Dzikie zwierzęta objęte są ochroną gatunkową na mocy:

25. 
Sowy pozbywają się wypluwek, ponieważ:

26. 
Kuny są szkodnikami, czy są to zwierzęta pożyteczne?

27. 
Najlepszym sposobem na to, aby koty nie zabijały dzikich ptaków, jest:

28. 
W Polsce występuje 26 gatunków nietoperzy, zasiedlają one:

29. 
Jak należy postąpić z ptakiem, który uderzył w szybę?

30. 
Kiedy należy zabrać podlota, aby przekazać go pod opiekę fachowców?