prace front scaled

Trwają prace nad utworzeniem koncepcji Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Krakowie

  • 20 kwietnia 2021

Działamy dla Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Krakowie! Fundacja Dzika Klinika (w osobie naszej Prezeski mgr biol. Joanny D. Wójcik) razem z Fundacją Akcja Dla Dzikich Zwierząt (w osobie Prezeski lek. wet. Karoliny Ptak) wspiera merytorycznie tworzenie koncepcji profesjonalnego Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Krakowie. Wykonawcą koncepcji architektoniczno-budowlanej jest Jerzy Wowczak – Autorska Pracownia Projektowa z Krakowa. Koncepcja obejmuje wstępny projekt budynków:

  1. weterynaryjnego – połączonego z budynkiem socjalnym (dla pracowników, petentów i ochrony) oraz z przestrzenią biurową na piętrze;
  2. rehabilitacyjnego (dla dzikich zwierząt na leczeniu) połączonego z magazynem i izolatkami;
  3. wiaty garażowej, połączonej z chłodnią i zapleczem technicznym.

Koncepcja obejmuje też wstępny projekt wybiegów, zagród, wolier i kojców dla dzikich zwierząt przebywających na rehabilitacji po leczeniu weterynaryjnym. Cały projekt zostanie wkomponowany w tyniecki las, aby do minimum ograniczyć konieczność wycinki drzew. W ramach koncepcji opracowany zostanie dostęp do mediów, droga dojazdowa itp. Oddanie koncepcji zaplanowano na koniec maja 2021. Następnie koncepcja zostanie poddana konsultacjom społecznym.