wfosigw logotype color

Zakończyliśmy realizację projektu edukacyjnego “Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – II edycja wirtualna”

  • 1 listopada 2022

Nasz projekt był dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (koszt kwalifikowany zadania 71.430 zł, kwota dotacji 50.000 zł) i wspierany przez Urząd Miasta Krakowa (kampania BUS-TV). W ciągu 6 miesięcy trwania projektu  przeprowadziliśmy 202 h zajęć edukacji ekologicznej nt. dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych, w których wzięło udział łącznie 3376 dzieci i młodzieży oraz 266 nauczycieli. Przeprowadziliśmy też dwa różne tematycznie szkolenia online w wymiarze 40 h, w których wzięło udział łącznie 64 osoby. Wydaliśmy 6900 sztuk broszur edukacyjnych dla dzieci i dorosłych, które rozdano uczestnikom projektu. Zorganizowaliśmy też konkurs wiedzy o dzikich zwierzętach z nagrodami, w którym wzięło udział 168 uczestników. Ponadto przygotowaliśmy infografiki oraz artykuły edukacyjne, quizy, w których można sprawdzić swoją wiedzę, rozbudowaliśmy ścieżkę wirtualną po Krakowie o dzikich zwierzętach. Elementem dopełniającym była kampania BUS TV, w której wykorzystanych zostało 5 filmów edukacyjnych, które były pokazywane w autobusach i tramwajach komunikacji miejskiej w Krakowie. Szczegółowe sprawozdanie z projektu TUTAJ.