Nowa aktualnosc fota

Zaproszenie do darmowych zajęć online

  • 3 września 2021

Zaproszenie do darmowych zajęć online – edukacji ekologicznej dla dzieci w ramach projektu pt. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma
edukacyjna – I edycja wirtualna”
Fundacja Dzika Klinika zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z woj. małopolskiego do udziału w bezpłatnych zajęciach online. Zajęcia dotyczą występowania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych. Opowiadamy dzieciom o zagrożeniach, jakie czyhają na dzikie zwierzęta oraz wskazujemy, jak można pomóc dzikim zwierzętom i dlaczego są one pożyteczne. Zwracamy dzieciom uwagę na to, jak ważne jest zachowanie własnego bezpieczeństwa przy spotkaniu z dzikim zwierzęciem. Pomocniczym elementem jest prezentacja multimedialna ze zdjęciami naszych podopiecznych. Cała lekcja przeplatana jest ciekawostkami z życia różnych dzikich zwierząt.

W ramach projektu przygotowujemy również narzędzia wirtualnej edukacji (quizy, infografiki, artykuły, spacer wirtualny po Krakowie), które dostępne będą na naszej stronie www (obecnie w budowie). Z narzędzi tych będą mogły korzystać dzieci w pogłębianiu swojej wiedzy oraz nauczyciele w edukacji ekologicznej. Na zakończenie projektu zostanie przeprowadzony konkurs wiedzy na Facebooku z nagrodami, w którym będą mogły wziąć udział uczniowie Państwa szkoły (dzieci, które uczestniczyły w naszych zajęciach online).

Grupa dzieci: Wielkość jednej grupy ok. 25 os. = 1 klasa (lub do uzgodnienia)
Forma zajęć online lub w szkole: Do uzgodnienia (wykład lub zajęcia interaktywne, w szkole lub pozalekcyjne)
Niezbędne pomoce: Szkoła powinna zapewnić wyposażenie tj.: tablicę multimedialną lub ekran/rzutnik, komputer, głośniki itp.

Zgłoszenia: Prosimy o przesłanie drogą mailową na dzika.klinika@op.pl podając w zgłoszeniu:

  • liczbę grup wytypowanych do przeprowadzenia naszych zajęć (nie więcej jak 5, w różnym wieku)
  • proponowany dzień i godzinę (do ostatecznego uzgodnienia z prelegentem),
  • imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz kontaktowy nr telefonu/maila.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września 2021 (projekt kończy się 29 października).
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.
Kontakt do osoby przyjmującej zgłoszenia tel. 790 36 99 36 (mail: dzika.klinika@op.pl)

Zobacz też – KLIKNIJ