Broszury

Opracowanie broszur współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

1 Okladka Broszura 2023
Pobierz
2 Okladka Kolorowanka 2023
Pobierz
3 Okladka Sluzby 2023
Pobierz
4 Okladka Dzicy lokatorz 2023
Pobierz