Konkurs wiedzy o dzikich zwierzętach na terenach zurbanizowanych z nagrodami – MŁODZIEŻ. Rok 2023 – wyniki

Konkurs wiedzy współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O DZIKICH ZWIERZĘTACH

ZWYCIĘZCY W KATEGORII MŁODZIEŻ

Łącznie w konkursie wzięło udział 9 osób. Spośród uczestników, którzy odpowiedzieli poprawnie na wszystkie pytania wylosowano zwycięzców (metoda losowania: funkcja Randbetween w arkuszu Excel). W tej kategorii wiekowej nagrody dodatkowe rozdano również tym uczestnikom, którzy popełnili 1-2 błędy, ponieważ najmniej licznie w konkursie
uczestniczyła właśnie młodzież.
Konkurs organizowany był w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna”, który współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji
46.000 zł).

Nagrody główne wylosowali:
I miejsce – Helena Jurczyk z Baczyna
II miejsce – Dawid Graczyk z Krakowa
III miejsce – Marta Ślusarz z Krakowa

Nagrody dodatkowe wylosowali:
Milena Jurczyk z Baczyna
Jeremiasz Skrzypoń z Dobczyc
Titi z Michałowic

Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział!

Prawidłowe odpowiedzi na pytania dla młodzieży:

1. Co należy zrobić, jeśli znajdziemy jeża, który utknął w ogrodzeniu?

 • zostawić go w spokoju, sam się oswobodzi
 • poprosić dorosłego o pomoc i uwolnić jeża, wycofując go delikatnie do tyłu
 • ciągnąć za łepek w kierunku, w którym szedł, przeciskając równocześnie zadek

2. Jeże zapadają w hibernację, ponieważ:

 • zimowy sen jest niezbędny dla prawidłowego rozwoju szkieletu
 • zimą brakuje jeżom pokarmu (dżdżownic, ślimaków, owadów itp.)
 • dzięki hibernacji jeże mogą rodzić dwa mioty w roku

3. Jeśli kosiarka do trawy porani małe jeże lub zajączki, należy:

 • jak najszybciej przekazać je pod opiekę weterynarza
 • odłożyć pod krzaczek, nawet jeśli matka zginęła, to one dadzą sobie radę same
 • nie dotykać, nie da się im już pomóc, powinny umrzeć w spokoju

4. Wycinkę drzew i krzewów najlepiej przeprowadzać:

 • w okresie zimowym
 • w okresie lęgowym ptaków
 • w czasie wakacji

5. Sowy przystosowały się do polowania na gryzonie w następujący sposób:

 • szeleszcząc piórami, wypłaszają gryzonie z trawy
 • mają kiepski wzrok, więc słyszą ultradźwięki jak nietoperze
 • wykształciły doskonały słuch i wzrok oraz pióra, zapewniające bezszelestny lot

6. Pokarmem kuny domowej są:

 • przede wszystkim ptaki, np. kury, czasami drobne ssaki i padlina
 • drobne ssaki: gryzonie, nietoperze oraz ptaki, jaja, padlina, gady, płazy, bezkręgowce
 • ptaki, gryzonie, bezkręgowce i okablowanie samochodów

7. Jeden kot wychodzący na zewnątrz zabija rocznie 150 drobnych zwierząt, w tym:

 • 90% ofiar to myszy i szczury, 5% to ptaki i 5% to owady
 • 50% to gryzonie, 15% ptaki, 15% płazy i gady, 20% bezkręgowce
 • 70% ofiar to drobne ssaki, 25% to ptaki, a 5% to płazy i gady

8. Każdy nietoperz zjada co noc masę owadów odpowiadającą:

 • 30% masy swojego ciała
 • 50% masy swojego ciała
 • 70% masy swojego ciała

9. Zasada 3xC oznacza, że rannemu zwierzęciu powinniśmy zapewnić takie warunki, żeby
miało:

 • Cicho, Ciepło i Ciemno
 • Ciasno, Ciepło i Cicho
 • Czysto, Ciasno i Ciemno

10. Które twierdzenie jest prawdziwe?

 • ptaki nie odczuwają żadnych zapachów, ale mają dobrze rozwinięty zmysł smaku
 • ptaki mają węch i smak rozwinięty w różnym stopniu, zależy to od ich trybu życia i
  diety
 • ptaki mają rozwinięty węch lepiej niż zmysł smaku, węszą za pokarmem lepiej niż
  psy