Nieodpłatne szkolenie online pt. „Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt?”

Szkolenia współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

Nieodpłatne szkolenie online pt. „Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt?”

Dziękujemy za udział w szkoleniu online!

W ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” Fundacja Dzika Klinika wykonała szkolenie online „Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt?”, w którym wzięło udział 38 uczestników (głównie urzędnicy, funkcjonariusze straży miejskiej i policji z miejscowości na terenie woj. małopolskiego). Szkolenie odbyło się trzykrotnie 29.09.2023 oraz 30.09.2023 i trwało łącznie ok. 30 h dydaktycznych. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat udziału oraz broszurę informacyjną.

Tematyka szkolenia:
Na spotkaniu poznaliście Państwo podstawowe gatunki zwierząt występujące w Krakowie oraz w ogólnym ujęciu ich biologię i zachowanie. Rodzaj zasiedlanego przez najliczniejsze gatunki siedliska oraz okresów występowania form dorosłych i form młodych, jak i okresów aktywności fizjologicznej zwierząt. W jaki sposób rozpoznać czy zwierzę rzeczywiście potrzebuje pomocy, aby uniknąć pozostawiania bez ratunku osobników wymagających interwencji, ale też kiedy nie ingerować w przypadkach tego niewymagających. Przedstawiliśmy podstawowe problemy mieszkańców dzwoniących z prośbami o interwencję oraz sposób udzielania porad lub kwalifikowania danego przypadku. Często zdarza się ze mieszkańcy alarmują służby zupełnie niepotrzebnie, upierając się, że mają rację. W ramach warsztatów wskazaliśmy podstawowe zasady postępowania z dzikim zwierzęciem i udzielania mu pierwszej pomocy.

Szkolenie współfinansowane było ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

Za udział wszystkim dziękujemy!