Współpraca

Zapraszamy do współpracy! Razem możemy więcej!

Nasi współpracownicy to najczęściej inne organizacje zajmujące się leczeniem i rehabilitacją zwierząt, ochroną zwierząt lub ochroną przyrody, instytucje naukowe, nadleśnictwa, parki narodowe, lekarze weterynarii, sklepy zoologiczne, z którymi możemy dzielić się doświadczeniem i pomocą, ale także firmy przychylne naszym działaniom, pomagające nam w różnoraki sposób.

Współpracujemy z:

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
ORZC_ADA
Ośrodek rehabilitacji zwierząt chronionych ADA
Leśne Pogotowie
RDOŚ w Krakowie
Fundusz PAFPIO
Rynn rysuje
Stowarzyszenie FRAKTAL
Vetika
Nasze Jeże
LuxVet24
Gady Gady
Asocjacja Promotorów Radosnego Ptaka
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Urząd Miejski w Krakowie
Centrum Obywatelskie
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Kraków
FaniMani
Fundacja Czarna Owca Pana Kota
Abwet
Trout
Flypano
Tokad FHU Tomasz Doniec
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska Kraków
Golden Oriole Film
Millenium