Proponowane lokalizacje Ośrodka

Proponowana przez urzędników krakowskich lokalizacja Ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt w Pleszowie. Mordor zamiast sanatorium!

Ta propozycja dotyczyła dwóch działek, które połączone ze sobą znajdują się w bezpośrednim otoczeniu terenów przemysłowych, usługowych i mieszkalnych. Bezpośrednio od strony zachodniej proponowana lokalizacja w Pleszowie sąsiaduje z terenami przemysłowymi i usługowymi (m.in. betoniarnią i drobniejszymi zakładami produkcyjnymi) oraz ulicą Dymarek (po której jeżdżą ciężarówki i auta osobowe). Od strony północnej do proponowanej przez urzędników lokalizacji przylega zakład wulkanizacyjny, a dalej znajduje się ul. Igołomska (obecnie w przebudowie – w przyszłości będzie szersza i bardziej ruchliwa), stacja benzynowa, tory tramwajowe, a za nimi Kombinat (Huta im. Sendzimira). Od strony wschodniej lokalizacja przylega do terenów mieszkalnych, gdzie stoją dwa domy, obok nich ruiny starego folwarku, a dalej zabudowania wiejskie i jednorodzinne. Od strony południowej rozpościera się niewielki zagajnik sąsiadujący z rozległą hałdą żużlu – odpadu po produkcji stali, wysypywanego tutaj regularnie przez Hutę oraz z osadnikami popiołów i ścieków poprodukcyjnych z Kombinatu. Zarówno hałda żużlu, jak i osadniki popiołów są czynne i użytkowane przez Hutę im. Sendzimira. 

Warunki, jakie panują dokoła proponowanej lokalizacji to hałas, zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie światłem, drgania, rozbłyski i wybuchy podczas pracy lub awarii na Hucie, huk dochodzący z ul. Igołomskiej, pył z Kombinatu i sąsiadującej betoniarni. Takie warunki chcieli dzikim zwierzętom zgotować urzędnicy miasta Krakowa.

Na szczęście mieszkańcy Krakowa, podczas konsultacji społecznych opowiedzieli się za lokalizacją Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Lasach Tynieckich. 

Lokalizacja Ośrodka w PleszowieSąsiedztwo Ośrodka w Pleszowie
mapa 1 Lokalizacja Osrodka w Pleszowiemapa 2 Sasiedztwo Osrodka w Pleszowie

 

Proponowana przez Fundację Dzika Klinika lokalizacja Ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt w Lasach Tynieckich. Cisza i spokój niezbędne do wyzdrowienia.

Las Tyniecki jest drugim co do wielkości kompleksem leśnym w Krakowie (po Lasie Wolskim). Obejmuje ok. 300 ha powierzchni zalesionej. Jest on oddalony od centrum miasta i słabo zabudowany, co zapewniać będzie dzikim zwierzętom spokój i ciszę, brak zanieczyszczenia światłem, brak drgań i czystsze powietrze. 

Proponowana przez nas lokalizacja Ośrodka to 3 ha lasu (żółta kreska na mapie) na kilkuhektarowej działce nr 18/3 należącej do gminy miejskiej Kraków (czerwona kreska na mapie). Obecność w sąsiedztwie niezabudowanych, leśnych terenów pozwalać będzie też na rozbudowę Ośrodka i jego powiększenie, jeśli proponowanych przez nas obszar 3 ha okaże się w przyszłości za mały. Obok działki nr 18/3 znajduje się też 19-arowa gminna działeczka nr 18/2, na której można by w przyszłości zbudować małe centrum edukacji o dzikich zwierzętach, przylegające do Ośrodka rehabilitacji. Na działce nr 18/2 znajduje się budynek gminny. W sąsiedztwie są również dwa domy mieszkalne oddalone o ponad 150 m od proponowanej przez nas lokalizacji Ośrodka dla dzikich zwierząt. Okoliczny las umożliwiałby wypuszczanie zwierzyny drobnej, po zakończonym leczeniu.

Lokalizacja Ośrodka w TyńcuSąsiedztwo Ośrodka w Tyńcu
mapa 3 Lokalizacja Osrodka w Tyncumapa 4 Sasiedztwo Osrodka w Tyncu