Konkurs wiedzy o dzikich zwierzętach na terenach zurbanizowanych z nagrodami – DOROŚLI. Rok 2023 – wyniki

Konkurs wiedzy współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

WYNIKI KONKURSU WIEDZY O DZIKICH ZWIERZĘTACH

ZWYCIĘZCY W KATEGORII DOROŚLI

Łącznie w konkursie wzięło udział 40 osób. Spośród uczestników, którzy odpowiedzieli poprawnie na wszystkie pytania wylosowano zwycięzców (metoda losowania: funkcja Randbetween w arkuszu Excel).
Konkurs organizowany był w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna”, który współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji
46.000 zł).

Nagrody główne wylosowali:
I miejsce – Szymon Leśniak z Krakowa
II miejsce – Ewelina Niedbała z Chrosnej
III miejsce – Marta Duda z Krakowa

Nagrodę dodatkową wylosowała:
Alicja Krzeczek-Stec z Krakowa

Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział!

Prawidłowe odpowiedzi na pytania dla dorosłych:

1. Jeże utykają w ogrodzeniach, ponieważ:

 • mają słaby wzrok i nie widzą tego, co znajduje się po drugiej stronie ogrodzenia
 • nie umieją się wspinać na tyle wysoko, aby pokonać ogrodzenie
 • umieją kopać w ziemi, ale nie mają na to czasu, gdyż są niecierpliwe

2. Aby jeż mógł zapaść w hibernację, musi ważyć co najmniej:

 • 200-300 g, bo nawet malutkie jeże potrafią spowolnić metabolizm
 • powyżej 1 kg, musi być wielkości bochenka chleba
 • 0,5 kg, czyli musi być większy od ludzkiej pięści

3. Jak zareaguje jeż lub mały zając w obliczu nadjeżdżającej kosiarki do trawy?

 • skuli się i nie będzie uciekał, co skończy się dla niego tragicznie
 • ucieknie i schowa się w bezpiecznym miejscu
 • zaatakuje kosiarkę, próbując się przed nią obronić

4. Zarządca nieruchomości przed wycięciem drzew w sezonie lęgowym ptaków powinien:

 • zlecić ornitologowi wykonanie oceny zasiedlenia drzew przez ptaki
 • wyciąć kilka drzew na próbę i sprawdzić, czy były na nich gniazda
 • przenieść gniazda na sąsiednie, niewycinane drzewa lub budynki

5. Występujące w Polsce sowy polują na:

 • wyłącznie gryzonie i większe ssaki, np. puchacz upoluje lisa
 • gryzonie, gady, ale nigdy nie polują na ptaki, czasem polują na nietoperze
 • ssaki (najczęściej gryzonie) oraz ptaki, gady, płazy, większe bezkręgowce

6. Jeśli kuna zamieszka w naszym domostwie, należy:

 • pozbyć się jej, bo poprzegryza kable w autach i zniszczy elewację
 • zostawić ją w spokoju, jest pożyteczna, bo poluje na myszy i szczury
 • powiadomić inspekcję weterynaryjną, bo kuny roznoszą boreliozę

7. W Polsce żyje 6,4 mln kotów. Jeśli polowa z nich to koty wychodzące, a każdy upoluje ok. 150 drobnych zwierząt rocznie, spośród których 25% to ptaki, to:

 • każdego roku w Polsce koty wychodzące zabijają ok. 2 mln ptaków
 • każdego roku w Polsce koty wychodzące zabijają ok. 20 mln ptaków
 • każdego roku w Polsce koty wychodzące zabijają ok. 120 mln ptaków

8. Europejskie nietoperze żywią się głównie owadami, więc są pożyteczne, ponieważ:

 • są pomocne podczas masowych pojawów owadzich szkodników upraw rolnych lub leśnych
 • zjadają wyłącznie komary, więc przynoszą ulgę mieszkańcom terenów zabudowanych
 • zbierają tylko chrząszcze, są więc pomocne przy zwalczaniu inwazji stonki ziemniaczanej

9. Najlepszym sposobem zabezpieczenia okna, o które rozbijają się ptaki, jest:

 • nalepienie odblaskowych „antyptaków” i odtwarzanie głosu drapieżnika
 • zamontowanie światełek choinkowych i odtwarzanie kolęd bożonarodzeniowych
 • nalepienie pionowych pasków, rzędu kropek lub zamontowanie moskitiery
  zewnętrznej

10. Badania naukowe dowiodły, że różne gatunki ptaków używają węchu w różny sposób do:

 • nawigacji, rozpoznawania osobników lub poszukiwania pożywienia
 • wyłącznie do nawigacji podczas migracji wiosennych i jesiennych
 • jedynie do poszukiwania pożywienia i to wyłącznie grzebiąc w glebie