Warsztaty

Warsztaty edukacyjne współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

Dziękujemy za udział w bezpłatnych warsztatach edukacyjnych o dzikich zwierzętach na terenach zurbanizowanych!

W ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” Fundacja Dzika Klinika wykonała 201 h zajęć edukacyjnych stacjonarnych, w których wzięło udział łącznie 3144 dzieci i młodzieży oraz 228 nauczycieli. Do zajęć zgłosiły się głównie szkoły, przedszkola i domy kultury z Krakowa. Z terenu województwa zgłosiły się szkoły/przedszkola z Wieliczki, Brzoskwini, Rząski, Morawicy, Poskwitowa i Zakopanego. W wykonaną liczbę godzin zajęć wlicza się też spotkanie dla dorosłych w Centrum Obywatelskim na ul. Reymonta, w którym wzięło udział 12 osób.

Zajęcia dotyczyły występowania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych. Opowiadaliśmy uczestnikom o zagrożeniach, jakie czyhają na dzikie zwierzęta oraz wskazywaliśmy, jak można pomóc dzikim zwierzętom i dlaczego są one pożyteczne. Zwracaliśmy uwagę na to, jak ważne jest zachowanie własnego bezpieczeństwa przy spotkaniu z dzikim zwierzęciem. Pomocniczym elementem podczas zajęć była prezentacja multimedialna. Cała lekcja przeplatana była ciekawostkami z życia różnych dzikich zwierząt.

Warsztaty współfinansowane były ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

Za udział wszystkim dziękujemy!