Warsztaty

Warsztaty edukacyjne współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

Zapraszamy do darmowych zajęć z edukacji ekologicznej dla dzieci i dorosłych w ramach projektu „Ochrona bioróżnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna”

Fundacja Dzika Klinika pragnie zaprosić na bezpłatne warsztaty dla dzieci i dorosłych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Zajęcia odbywają się online lub stacjonarne dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, przedszkoli, podopiecznych domów dziecka, domów kultury oraz osób dorosłych np. seniorów. Jedno spotkanie dla dzieci i młodzieży trwa godzinę lekcyjną tj. 45 min., spotkanie dla dorosłych trwa do 1,5 h. Do udziału w zajęciach zapraszamy placówki z woj. małopolskiego.

Zajęcia dotyczą występowania dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych. Opowiadamy uczestnikom o zagrożeniach, jakie czyhają na dzikie zwierzęta oraz wskazujemy, jak można pomóc dzikim zwierzętom i dlaczego są one pożyteczne. Zwracamy uwagę na to, jak ważne jest zachowanie własnego bezpieczeństwa przy spotkaniu z dzikim zwierzęciem. Pomocniczym elementem jest prezentacja multimedialna ze zdjęciami naszych podopiecznych. Cała lekcja przeplatana jest ciekawostkami z życia różnych dzikich zwierząt.

Grupa uczestników: wielkość jednej grupy ok. 25 os. = 1 klasa (lub do uzgodnienia). Do pięciu różnych klas/grup na placówkę.

Forma zajęć: online lub stacjonarne, do uzgodnienia (wykład lub zajęcia interaktywne, w placówce lub pozalekcyjne).

Niezbędne pomoce: placówka powinna zapewnić wyposażenie do wyświetlania prezentacji tj.: tablicę multimedialną lub ekran/rzutnik, komputer, głośniki itp. 

Zgłoszenia: prosimy o przesłanie drogą mailową na dzika.klinika@op.pl podając w zgłoszeniu:

  • liczbę grup wytypowanych do przeprowadzenia naszych zajęć (nie więcej jak 5 w danym dniu)
  • proponowany dzień i godzinę (do ostatecznego uzgodnienia z prelegentem),
  • imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz kontaktowy nr telefonu/maila.

Projekt kończy się 20 października 2023 r.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt do osoby przyjmującej zgłoszenia tel. 790 36 99 36 (mail: dzika.klinika@op.pl)