Konkurs wiedzy o dzikich zwierzętach na terenach zurbanizowanych z nagrodami – DZIECI

Konkurs wiedzy współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

DZIECI (0-IV klasy szkoły podstawowej)

Regulamin konkursu – KLIKNIJ

Konkurs odbywa się w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

Zwycięzcy konkursu zostaną wylosowani spośród uczestników, którzy odpowiedzą poprawnie na wszystkie 10 pytań i prześlą odpowiedzi do piątku 13 października 2023, do godz. 24:00.
Nagrody zostaną przyznane trzem wylosowanym uczestnikom (nagroda główna i dwie dodatkowe).
Przy większej liczbie uczestników przewidziane są też nagrody pocieszenia.

Odpowiedz na wszystkie 10 pytań zaznaczając jedną z trzech odpowiedzi.

  1. Czy jeż, który utknął w ogrodzeniu, sam się z niego wydostanie?

  2. Czy to normalne spotkać małego jeża późną jesienią lub w środku zimy?

  3. Czy kosiarka może zagrażać małym zajączkom, jeżom i ptakom ukrytym w trawie?

  4. Czy można przycinać gałązki krzewów, w których ptaki mają gniazda?

  5. Czy sowy polują na myszy i szczury?

  6. Czy kuny to szkodniki, które polują wyłącznie na domowe kury?

  7. Czy kot domowy potrafiłby upolować wiewiórkę?

  8. Czy nietoperze są pożyteczne, bo polują na owady np. komary?

  9. Czy ptaki czasem rozbijają się o okna, bo nie widzą szyb?

  10. Czy jeśli odłożymy pisklaka do gniazda, to ptaki go nie zaakceptują, bo wyczują na nim ludzki zapach?

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA – wypełnia rodzic lub opiekun prawny uczestnika konkursu:

  Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka podane poniżej) w konkursie wiedzy o dzikich zwierzętach na terenach zurbanizowanych:*

  Imię i nazwisko dziecka*:

  Ja (imię i nazwisko opiekuna podane poniżej) oświadczam, że jestem rodzicem/prawnym opiekunem dziecka zgłoszonego do udziału w konkursie:*

  Imię i nazwisko opiekuna*:

  Oświadczam, że dziecko zgłoszone do udziału w konkursie zamieszkuje (na stałe/czasowo) lub uczy się w województwie małopolskim w miejscowości podanej poniżej:*

  Miejscowość*:

  Wyrażam zgodę na publikowanie w Internecie imienia i nazwiska mojego dziecka w celu ogłoszenia zwycięzców konkursu:*

  Nie wyrażam zgody na publikowanie w Internecie imienia i nazwiska mojego dziecka. W celu ogłoszenia laureatów konkursu proszę o używanie pseudonimu wybranego przez dziecko:

  Kontaktowy adres e-mailowy*:

  Zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu i akceptuję ten regulamin.*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i dziecka danych osobowych przez Fundację Dzika Klinika, na potrzeby realizacji konkursu. Potwierdzam znajomość prawa do dostępu do treści swoich danych i ich zmiany zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).*