Konkurs wiedzy o dzikich zwierzętach na terenach zurbanizowanych z nagrodami – MŁODZIEŻ

Konkurs wiedzy współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

MŁODZIEŻ (V-VIII klasy szkoły podstawowej oraz niepełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych)

Konkurs zostanie ogłoszony w październiku 2023 r.