Szkolenie “Jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach?”

Nieodpłatne szkolenie online pt. “Jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach?”

Fundacja Dzika Klinika – Centrum Pomocy dla Dzikich Zwierząt pragnie zaprosić Państwa do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W ramach projektu planujemy nieodpłatne szkolenie pt: “Jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach”

Termin szkolenia – dla uczestników dostępne są dwa terminy do wyboru: 26 października 2021 (wtorek), godz. 11:00 lub 26 października 2021 (wtorek), godz. 18:00

 • Długość trwania szkolenia – ok. 3 h z przerwą.
 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamieszkujących na terenie woj. małopolskiego (na stałe bądź czasowo) lub dla osób pracujących czy też studiujących na terenie woj. małopolskiego.
 • Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu oraz broszurę edukacyjną (które wyślemy na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy lub korespondencyjny).
 • Podczas szkolenia nie jest wymagane używanie opcji transmisji wideo lub transmisji dźwięku. Jednak odpowiedzi będą udzielane głównie na pytania zadane dźwiękowo (przy dużej liczbie uczestników jest ograniczona możliwość odczytywania czatu w trakcie szkolenia).
 • Informujemy, że szkolenie online będzie nagrywane, w celu umożliwienia rozliczenia dotacji za prowadzenie szkolenia.

Zgłoszenia przyjmujemy do poniedziałku 25.10.2021 do godz. 20:00

Tematyka szkolenia:
Szkolenie ma na celu zdobycie przez uczestników wiedzy w obszarze rozpoznawania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy zasiedlających zabudowania; określania potencjalnych siedlisk oraz okresów występowania w zabudowaniach ptaków i nietoperzy; prawidłowego prowadzenia inwestycji i postępowania w przypadku zasiedlenia zabudowania przeznaczonego do remontu lub termomodernizacji oraz sposobach kompensacji przyrodniczej w celu odtworzenia utraconych siedlisk dla gatunków chronionych; jak i metod bezpiecznego dla zwierząt zabezpieczania zabudowania przed niepożądanym zasiedleniem. Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów odpowiedzialnych za ochronę środowiska lub inwestycje, funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej oraz inspektorów nadzoru budowlanego, w sytuacji naruszenia ustawy o ochronie przyrody, wynikającego ze zniszczenia w trakcie prac remontowych, siedlisk lub lęgów gatunków objętych ochroną prawną. Do udziału w szkoleniu zapraszamy też zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, wykonawców termomodernizacji, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane osoby lub instytucje.

Zapraszamy serdecznie i liczymy na Państwa obecność.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem dzika.klinika@op.pl lub telefon 790 36 39 36.

 


FORMULARZ ZGŁOSZENIA na szkolenie “Jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach?”

  Zgłaszam się na szkolenie online we wtorek 26.10.2021 o godz.*:

  Imię i nazwisko*:

  Pseudonim używany podczas szkolenia:

  Reprezentowana instytucja:

  Adres email*:

  Adres korespondencyjny:

  W jaki sposób mamy przesłać broszurę i certyfikat? W pliku pdf na adres e-mail czy w formie drukowanej na adres korespondencyjny podane wyżej?*

  Oświadczam, że zamieszkuję (na stałe/czasowo) lub pracuję/uczę się w województwie małopolskim.*

  Wyrażam zgodę na informowanie mnie o innych szkoleniach organizowanych przez Fundację Dzika Klinika na adres e-mail podany wyżej

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Dzika Klinika, na potrzeby realizacji szkolenia online. Potwierdzam znajomość prawa do dostępu do treści swoich danych i ich zmiany zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).*

  Data zgłoszenia*:


  Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych.
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dzika Klinika
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: dzika.klinika@op.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji szkolenia online;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji projektu edukacyjnego;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne.