Szkolenie „Jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach?”

Szkolenia współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna” (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

Nieodpłatne szkolenie online pt. „Jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach?”

Fundacja Dzika Klinika – Centrum Pomocy dla Dzikich Zwierząt pragnie zaprosić Państwa do udziału w projekcie współfinansowanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W ramach projektu planujemy nieodpłatne szkolenie pt: „Jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach”

Termin szkolenia – zostanie ogłoszony w październiku 2023 r.

 • Długość trwania szkolenia – ok. 3 h z przerwą.
 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób zamieszkujących na terenie woj. małopolskiego (na stałe bądź czasowo) lub dla osób pracujących czy też studiujących na terenie woj. małopolskiego.
 • Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału w szkoleniu oraz broszurę edukacyjną (które wyślemy na podany w formularzu zgłoszeniowym adres mailowy lub korespondencyjny).
 • Podczas szkolenia nie jest wymagane używanie opcji transmisji wideo lub transmisji dźwięku. Jednak odpowiedzi będą udzielane głównie na pytania zadane dźwiękowo (przy dużej liczbie uczestników jest ograniczona możliwość odczytywania czatu w trakcie szkolenia).
 • Informujemy, że szkolenie online będzie nagrywane, w celu umożliwienia rozliczenia dotacji za prowadzenie szkolenia.

Zgłoszenia przyjmujemy do – termin zostanie ogłoszony w październiku 2023 r.

Tematyka szkolenia:
Szkolenie ma na celu zdobycie przez uczestników wiedzy w obszarze rozpoznawania chronionych gatunków ptaków i nietoperzy zasiedlających zabudowania; określania potencjalnych siedlisk oraz okresów występowania w zabudowaniach ptaków i nietoperzy; prawidłowego prowadzenia inwestycji i postępowania w przypadku zasiedlenia zabudowania przeznaczonego do remontu lub termomodernizacji oraz sposobach kompensacji przyrodniczej w celu odtworzenia utraconych siedlisk dla gatunków chronionych; jak i metod bezpiecznego dla zwierząt zabezpieczania zabudowania przed niepożądanym zasiedleniem. Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów odpowiedzialnych za ochronę środowiska lub inwestycje, funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej oraz inspektorów nadzoru budowlanego, w sytuacji naruszenia ustawy o ochronie przyrody, wynikającego ze zniszczenia w trakcie prac remontowych, siedlisk lub lęgów gatunków objętych ochroną prawną. Do udziału w szkoleniu zapraszamy też zarządców nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, wykonawców termomodernizacji, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane osoby lub instytucje.

Zapraszamy serdecznie i liczymy na Państwa obecność.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem dzika.klinika@op.pl lub telefon 790 36 39 36.


Zgłaszam się na szkolenie online – termin zostanie ogłoszony w październiku 2023 r.

 


Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Dzika Klinika
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: dzika.klinika@op.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu realizacji szkolenia online;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji projektu edukacyjnego;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne.