2023. „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna”

Projekt był dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł) i wspierany przez Urząd Miasta Krakowa (kampania BUS-TV). Od prawie 9 lat prowadzimy edukację na temat dzikich zwierząt w miastach i na terenach zurbanizowanych. Na przestrzeni tych lat nasz projekt pt. “Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych” dofinansowywany był zarówno z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, jak i przez Urząd Miasta Krakowa. W roku 2023 po raz trzeci realizowaliśmy projekt edukacyjny w formie wirtualnej, a więc dostępnej dla każdego w Polsce i za granicą (choć w niektórych działaniach mogły wziąć udział jedynie osoby z woj. małopolskiego).

Zrealizowane działania:

1) 201 zajęć edukacyjnych stacjonarnych w których wzięło udział łącznie 3144 dzieci i młodzieży oraz 228 nauczycieli. Do zajęć zgłosiły się głównie szkoły, przedszkola i domy
kultury z Krakowa. Z terenu województwa zgłosiły się szkoły/przedszkola z Wieliczki, Brzoskwini, Rząski, Morawicy, Poskwitowa i Zakopanego. Każde zajęcia trwały 1 h dydaktyczną. W wykonaną liczbę godzin zajęć wlicza się też spotkanie dla dorosłych w Centrum Obywatelskim na ul. Reymonta, w którym wzięło udział 12 osób – ZOBACZ

2) w celu przeprowadzenia zajęć edukacyjnych zaktualizowano materiały (prezentacje) dla 3 grup wiekowych odbiorców oraz dla dorosłych;

3) szkolenie online „Jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach”, w którym wzięło udział łącznie 57 uczestników (głównie ze spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych, RDOŚ, urzędów gminnych i miejskich itp.). Szkolenie wykonano dwukrotnie 05.10.2023 oraz 07.10.2022 poświęcając na szkolenie łącznie ok. 10 h dydaktycznych. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat udziału oraz broszurę  informacyjną – ZOBACZ

4) szkolenie online „Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt?”, w którym wzięło udział 38 uczestników (głównie urzędnicy, funkcjonariusze straży miejskiej i policji z miejscowości na terenie woj. małopolskiego). Szkolenie odbyło się trzykrotnie 29.09.2023 oraz 30.09.2023 i trwało łącznie ok. 30 h dydaktycznych. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat udziału oraz broszurę informacyjną –  ZOBACZ

5) w celu przeprowadzenia obu szkoleń zaktualizowano materiały (prezentacje) dla uczestników obu webinarów, oba szkolenia odbyły się na platformie Google;

6) przygotowano 30 pytań konkursowych do konkursu wiedzy o dzikich zwierzętach – ZOBACZ

7) konkurs wiedzy o dzikich zwierzętach, w którym wzięło udział 104 uczestników, zaktualizowano też regulamin konkursu, spośród uczestników konkursu rozlosowano nagrody (głównie książkowe);

8) wykonano 10 infografik edukacyjnych, które używane były w edukacji wirtualnej na Facebooku fundacji. Autorką infografik jest Justyna Kierat, znana artystka używająca pseudonimu „Pod kreską”. Każda z infografik została udostępniona i polubiona kilkadziesiąt razy. W edukacji wykorzystywano również infografiki wykonane w poprzedniej edycji projektu. Infografiki są dostępne na podstronie projektu – ZOBACZ

9) opracowano 10 artykułów edukacyjnych kompatybilnych z tematyką infografik, które zostały umieszczone w formie pdf (do pobrania) na naszej stronie w dziale „Edukacja wirtualna” – ZOBACZ

10) przygotowano 30 nowych interaktywnych pytań quizowych (po 10 dla każdej grupy wiekowej: dzieci, młodzieży i dorosłych), które są uzupełnieniem quizów z lat poprzednich. Łącznie dla każdej grupy wiekowej jest dostępnych 30 quizów (razem 90), są one umieszczone są na stronie Fundacji w dziale „Edukacja wirtualna” – ZOBACZ

11) przeprowadzono kampanię BUS-TV w autobusach komunikacji miejskiej, wyświetlając 5 filmów edukacyjnych przygotowanych w poprzednich edycji projektu, każdy film był emitowany przez 1 tydzień – ZOBACZ

12) zaktualizowano i wydrukowano 2000 broszur edukacyjnych (w tym 500 broszur Znalazłem dzikie zwierzę co robić? oraz 1500 Zeszytów zadań dla dzieci), wszystkie broszury znajdują się też w dziale „Edukacja wirtualna” i w dziale „Do pobrania” na stronie Fundacji, łącznie ze zaktualizowanymi broszurami informacyjnymi do szkoleń – ZOBACZ

13) przeprowadzono dystrybucję broszur edukacyjnych do placówek w których prowadzone były zajęcia edukacyjne, do uczestników szkoleń;

14) prowadzono aktywne działania edukacyjne na Facebooku Fundacji oraz promocyjne w przestrzeni publicznej (publikując 4 artykuły informacyjne na portalu Magiczny Kraków – dział Edukacja)
Artykuł 1
Artykuł 2
Artykuł 3
Artykuł 4

15) zaktualizowano podstrony edukacji wirtualnej, na której dostępne są wszystkie w/w narzędzia edukacyjne – ZOBACZ 

Wszyscy beneficjenci projektu mogli brać udział w różnych działaniach na zasadzie bezpłatnego dostępu (do warsztatów, szkoleń, broszur, narzędzi edukacji ekologicznej, konkursu itp.).

Dziękujemy za udział w projekcie.