2022 „Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – II edycja wirtualna”

Projekt był dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (koszt kwalifikowany zadania 71.430 zł, kwota dotacji 50.000 zł) i wspierany przez Urząd Miasta Krakowa (kampania BUS-TV). Od prawie 8 lat prowadzimy edukację na temat dzikich zwierząt w miastach i na terenach zurbanizowanych. Na przestrzeni tych lat nasz projekt pt. “Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych” dofinansowywany był zarówno z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, jak i przez Urząd Miasta Krakowa. W roku 2022 po raz drugi realizowaliśmy projekt edukacyjny w formie wirtualnej, a więc dostępnej dla każdego w Polsce i za granicą (choć w niektórych działaniach mogły wziąć udział jedynie osoby z woj. małopolskiego). Zrealizowane działania:

 • rozbudowa strony www Fundacji – edukacja wirtualna, aby mogła ona umożliwić prezentację różnych narzędzi edukacji on-line; ZOBACZ
 • rozbudowa ścieżki wirtualnej o dzikich zwierzętach zamieszkujących w mieście (na przykładzie Krakowa) i o zagrożeniach z jakimi się spotykają na terenach zurbanizowanych, wycieczka prowadzi widza przez panoramy wzbogacone dźwiękiem, hotspotami (zdjęciami zwierząt oraz opisami). Ścieżka będąca rozwinięciem spaceru wirtualnego przygotowanego w poprzednim projekcie, została wzbogacona o trzy nowe tematy (obszary Natura 2000 w Krakowie, gatunki obce i inwazyjne, dzikie zwierzęta terenów przemysłowych). Ścieżka jest dostępna dla każdego na naszej stronie www (można ją wykorzystywać do edukacji dzieci i młodzieży szkolnej – odtwarzając z naszej strony);  ZOBACZ
 • infografiki edukacyjne (nowe 5 szt.) na temat dzikich zwierząt o różnorodnej tematyce; autorką infografik jest Justyna Kierat, znana artystka używająca pseudonimu „Pod kreską”. W projekcie wykorzystywaliśmy również 15 infografik przygotowanych w poprzednim roku; infografiki były udostępniane na Fb fundacji oraz naszej stronie www; infografiki są do pobrania w formie pdf do wykorzystania dla każdego do szerzenia edukacji ekologicznej nt. dzikich zwierząt; ZOBACZ
 • quizy edukacyjne na temat dzikich zwierząt dla dzieci, młodzieży i dorosłych (dodatkowe 5 pytań x 3 grupy wiekowe), które są uzupełnieniem zeszłorocznych quizów. Łącznie dla każdej grupy wiekowej jest dostępnych 20 quizów (razem 60), które można wypełniać zdalnie na naszej stronie www oraz wykorzystywać do edukacji różnych grup społeczeństwa lub samego siebie; ZOBACZ
 • artykuły informacyjno-edukacyjne (nowe 5 szt.) na temat dzikich zwierząt dla starszych czytelników na różnorodne tematy związane z dzikimi zwierzętami, kompatybilne z tematami infografik; w projekcie wykorzystywaliśmy również 15 artykułów przygotowanych w poprzednim roku; artykuły są do pobrania w formie pdf do wykorzystania dla każdego do szerzenia edukacji ekologicznej nt. dzikich zwierząt; ZOBACZ
 • przeprowadzenie 202 zajęć edukacji ekologicznej nt. dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, zajęcia (online lub stacjonarne) dostępne były dla mieszkańców woj. małopolskiego. W zajęciach wzięło udział łącznie 3376 dzieci i młodzieży oraz 266 nauczycieli. Do zajęć zgłosiły się głównie szkoły z Krakowa. Z terenu województwa zgłosiły się szkoły z Zelkowa, Skawiny, Rzozowa, Luborzycy, Czułowa, Wrząsowic. Każde zajęcia trwały 1 h dydaktyczną. W wykonaną liczbę godzin zajęć wlicza się też szkolenie dla dorosłych w Straży Pożarnej (Szkoła Aspirantów w Krakowie) oraz w Centrum Kultury Podgórza (Klub Swoszowice), w których łącznie wzięło udział 21 osób. Wybrane zdjęcia z zajęć ZOBACZ
 • broszura edukacyjna “Znalazłem dzikie zwierzę – co robić?” została zaktualizowana i umieszczona na naszej stronie w formie pdf, do pobrania dla każdego zainteresowanego (dodatkowo broszura została wydrukowana – nakład 5500 szt. i rozwieziona do gabinetów weterynaryjnych, salonów piękności dla psów, sklepów zoologicznych, bibliotek, urzędów itp. na terenie woj. małopolskiego i w Krakowie oraz rozdała uczestnikom zajęć); ZOBACZ
 • zeszyt zadań dla dzieci nt. dzikich zwierząt (zagadki, kolorowanki, labirynty itp.) został zaktualizowany i umieszczony na naszej stronie w formie pdf, do pobrania dla każdego zainteresowanego wykorzystaniem zeszytu do edukacji dzieci (swoich, przedszkolnych, wczesnoszkolnych); dodatkowo zeszyty zadań zostały wydrukowane – nakład 1350 szt. i rozdane dzieciom uczestniczącym w zajęciach edukacyjnych; ZOBACZ
 • organizacja szkolenia online pt.: „Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt”; w szkoleniu uczestnicy mieli okazję zdobyć wiedzę na temat tego, kiedy i jak reagować w sytuacji znalezienia dzikiego zwierzęcia oraz jak zachować własne bezpieczeństwo podczas kontaktu z dzikim zwierzęciem; jak rozpoznać, że dzikie zwierzę potrzebuje pomocy; jak je zabezpieczyć i gdzie zwrócić się o pomoc; szkolenie przeznaczone było głównie dla pracowników urzędów miejskich i gminnych, służb mundurowych, służb ratunkowych, służb kryzysowych i innych zainteresowanych z woj. małopolskiego; każdy z uczestników otrzymał broszurę edukacyjną i certyfikat udziału; szkolenie odbyło się na platformie ZOOM trzykrotnie 19.05.2022, 20.05.2022 oraz 22.10.2022 i trwało łącznie ok. 30 h dydaktycznych; w szkoleniu wzięło udział łącznie 36 osób; ZOBACZ
 • broszura edukacyjna „Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt” która rozesłana będzie do uczestników szkolenia online oraz jest udostępniona w formie pdf do pobrania dla każdego zainteresowanego tematem; ZOBACZ
 • organizacja szkolenia online „Jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach?”; szkolenie pozwoliło zdobyć wiedzę jak prowadzić remonty i termomodernizacje, aby nie zaszkodzić dzikim zwierzętom zamieszkującym budynki; jak pielęgnować zieleń na terenie gminy/miasta, aby nie niszczyć miejsc zasiedlenia przez dzikie zwierzęta; jakie zabezpieczenia stosować, aby nie ranić dzikich zwierząt i nie kreować niebezpiecznych pułapek. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom uczestnicy będą mogli podejmować decyzje pozytywnie wpływające na poprawę jakości środowiska, w którym żyją mieszkańcy małopolskich miast i gmin, z korzyścią dla dzikich zwierząt, w tym gatunków objętych ochroną prawną; każdy uczestnik otrzymał broszurę edukacyjną i certyfikat udziału; szkolenie dostępne było dla pracowników urzędów miejskich i gminnych, zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych oraz mieszkańców z woj. małopolskiego; szkolenie wykonano dwukrotnie 17.05.2022 i 23.10.2022 na platformie ZOOM, poświęcając na szkolenie łącznie ok. 10 h dydaktycznych; w szkoleniu wzięło udział 28 uczestników; ZOBACZ
 • broszura edukacyjna „Jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach?” która rozesłana została do uczestników szkolenia online oraz jest udostępniona w formie pdf do pobrania dla każdego zainteresowanego tematem; ZOBACZ
 • konkurs wiedzy na temat dzikich zwierząt na FB z nagrodami przeznaczony był dla uczestników z woj. małopolskiego w trzech grupach wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli. Przygotowano 60 pytań (po 20 dla każdej grupy wiekowej). W konkursie wzięło udział 168 uczestników, nagrody rozesłane zostały zwycięzcom wyłonionym w drodze losowania spośród osób udzielających prawidłowych odpowiedzi, które dostępne są na naszej stronie ZOBACZ
 • elementem dopełniającym była kampania BUS TV, w której wykorzystanych zostało 5 filmów edukacyjnych wyprodukowanych w 2019 r.; filmy były pokazywane poprzez nośnik BUS TV w autobusach / tramwajach komunikacji miejskiej w Krakowie; a wszystkie filmy można też odtworzyć na naszej stronie www i wykorzystać w edukacji ekologicznej (filmy pt. “Nie wypadłem z gniazda”, “Dzicy lokatorzy”, “Nie wycinaj drzew. Ja tu mieszkam!”, “Wróblu, gdzie jesteś?”, “Zwierzę na drodze. Zwolnij!” w wersji 1-minutowej z napisami oraz w wersji kilkuminutowej z lektorem); ZOBACZ
 • prowadzono aktywne działania edukacyjne na Facebooku Fundacji oraz w przestrzeni publicznej (publikując artykuły informacyjne na portalu Magiczny Kraków – dział Edukacja)

Wszyscy beneficjenci projektu mogli brać udział w różnych działaniach na zasadzie bezpłatnego dostępu (do szkoleń, broszur, narzędzi edukacji ekologicznej, konkursu itp.). Dziękujemy za udział w projekcie.