szkolenie

Bezpłatne szkolenia online

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA ONLINE „Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt?” oraz „Jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach?”.

Szkolenia organizujemy w ramach projektu “Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – III edycja wirtualna”. Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (koszt kwalifikowany zadania 58.500 zł, kwota dotacji 46.000 zł).

Więcej informacji na temat szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy TUTAJ