zajac

Bezpłatne szkolenia online

  • 19 października 2022

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA ONLINE „Jak reagować w przypadkach zgłoszeń dotyczących sytuacji kolizyjnych z udziałem dzikich zwierząt?” TERMIN 22 października 2022 (sobota), godz. 11:00 oraz „Jak chronić ptaki i nietoperze w zabudowaniach?” TERMIN 23 października 2022 (niedziela), godz. 11:00.

Formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Szkolenia organizujemy w ramach projektu “Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów zurbanizowanych – platforma edukacyjna – II edycja wirtualna” jest dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (koszt kwalifikowany zadania 71.430 zł, kwota dotacji 50.000 zł).

Szczegóły również na stronie Magiczny Kraków.