szkolenie aktualnosci

Szkolenie spółdzielnie

  • 24 czerwca 2019

Szkolenie „Jak chronić ptaki i nietoperze w budynkach mieszkalnych”

Zapraszamy na szkolenie związane z ochroną dzikich zwierząt zamieszkujących budynki mieszkalne, w związku z prowadzonymi termomodernizacjami i remontami bloków. Podczas szkolenia przedstawimy gatunki zamieszkujące budynki, okresy ich występowania w budynkach, procedury postępowania w przypadku konieczności wyremontowania budynku zasiedlonego przez dzikie zwierzęta, sposoby prowadzenia inwestycji w sposób bezpieczny dla dzikich zwierząt i w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie przyrody.  Zapraszamy przede wszystkim pracowników spółdzielni mieszkaniowych, inspektoratów budowlanych, firm wykonawczych, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, jak i mieszkańców Krakowa.

Szkolenia zaplanowano w trzech terminach do wyboru: 25, 26, 27 czerwca. Spotkanie odbywać się będzie  w Urzędzie Miejskim na os. Zgody 2, w sali wykładowej na najwyższym piętrze, początek godz. 9.00. Szkolenie trwa 1,5 h.

Więcej informacji tutaj…